Nieuws

Nieuw onderzoek naar stabiele angina pectoris: standaard verwijzen of scannen?

Gepubliceerd
15 september 2022
Moeten alle patiënten met (a)typische klachten van stabiele angina pectoris naar de cardioloog verwezen worden voor aanvullende diagnostiek? Het CONCRETE-onderzoek wil nagaan of een CT-scan met coronaire kalkscoremeting via de huisarts een adequaat alternatief kan zijn.
0 reacties
CT-kalkscoremeting
Is een zorgpad met CT-kalkscoremeting via de huisarts patiëntvriendelijk en goedkoop in te richten?
© Shutterstock

Hartkatheterisaties spelen een steeds kleinere rol bij de diagnostiek van stabiele angina pectoris (SAP), omdat niet-invasieve beeldvorming in veel gevallen minstens gelijkwaardig is.1 Daarnaast is de fietsergometrie onvoldoende accuraat gebleken om kransslagaderlijden aan te tonen en uit te sluiten. De NHG-Standaard Stabiele angina pectoris adviseert dan ook elke patiënt met (a)typische klachten van SAP voor diagnostiek naar de cardioloog te verwijzen.2 Huisartsen kunnen de niet-invasieve scans immers niet zelfstandig aanvragen. Vooral bij atypische SAP en aspecifieke thoracale klachten die mogelijk toch op kransslagaderlijden wijzen, zijn huisartsen en patiënten gebaat bij een snelle triage en alleen op indicatie doorverwijzing naar de cardioloog. Een CT-scan met coro­naire kalkscoremeting, aangevraagd door de huisarts, kan hierbij helpen.3

Met het CONCRETE-onderzoek willen we nagaan of een dergelijk zorgpad met CT-kalkscoremeting via de huisarts patiëntvriendelijk en goedkoop in te richten is. De interventie­groep omvat patiënten met atypische SAP en patiënten met atypische thoracale klachten bij wie de huisarts tóch kransslagaderlijden vermoedt. De huisarts laat bij deze patiënten zelfstandig een CT-kalkscore bepalen, nadat ze alvast met medicatie zijn gestart. Bij een lage kalkscore verwerpt de huisarts de diagnose kransslagaderlijden en stopt de medicatie. Bij een matige kalkscore optimaliseert de huisarts het CVRM en bij een hoge score krijgt de patiënt een verwijzing naar de cardioloog. In de controlegroep levert de huisarts reguliere zorg en krijgt iedere patiënt dus een verwijzing naar de cardioloog. We beogen in beide groepen 800 patiënten te includeren.4

Op praktijkniveau is de uitkomstmaat de CVRM-registratie en op patiëntniveau betreft deze de diagnose kransslagaderlijden, ziekte en sterfte, het aantal aanvullende onderzoeken, de optimale afkapwaarde voor de kalkscore, de kosten, de ervaren klachten en de kwaliteit van leven, en voorspellende klachten en risicofactoren voor de uitkomst coronairlijden (met ma­chine learning-techniek).

Het onderzoek is gestart in de regio’s Groningen, Apeldoorn, Deventer, Heerlen en Sittard. Begin 2024 verwachten we de resultaten.

Willemsen RTA. Stabiele angina pectoris: standaard verwijzen of scannen? Huisarts Wet 2022;65:DOI:10.1007/s12445-022-1550-7.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen