Nieuws

Nieuw onderzoek naar telefonische triage bij pijn op de borst

Door
Gepubliceerd
12 maart 2021
Een relatief klein deel van de klachten van pijn op de borst wordt veroorzaakt door een levensbedreigende aandoening. Minder alarmerende aandoeningen, zoals musculoskeletale problemen, komen veel vaker voor. Toch blijft het onderscheid lastig te maken en deze onzekerheid zorgt voor een defensieve verwijscultuur. Nieuw onderzoek moet de effectiviteit van het huidige triagesysteem bij pijn op de borst op de huisartsenpost verbeteren.
1 reactie

Met landelijk 178.500 gevallen per jaar is pijn op de borst een veelgehoorde klacht op de huisartsenpost.1 De incidentie van levensbedreigende aandoeningen, waaronder cardiale ischemie, is 1,5-10%.2 In Nederland vervullen huisartsen een belangrijke poortwachtersfunctie bij het tijdig herkennen van deze potentieel levensbedreigende aandoeningen. Buiten kantoortijden gebeurt dat via een gestandaardiseerd triagesysteem op de huisartsenpost, in eerste instantie via een telefonische inschatting. Het overgrote deel van de huisartsenposten werkt met de Nederlandse Triage Standaard (NTS), waarmee de huisarts urgentiecodes aan een klacht toewijst. Bij de ingangsklacht ‘pijn thorax’ kan de triagist de urgentie bepalen door de patiënt 7 vragen te stellen.

Omdat structurele opvolging van patiënten in de dagelijkse praktijk ontbreekt, is er momenteel nog onvoldoende zicht op de feitelijke efficiëntie en veiligheid van het triagesysteem. Wel zien we dat pijn op de borst vaak wordt genoemd in calamiteitenrapporten. Daarnaast wordt de ambulance ingezet bij 70% van de telefonische contacten vanwege pijn op de borst. 3  4 Achteraf blijkt ruim 40% van deze ambulance-inzet overbodig te zijn geweest (wanneer ook andere urgente diagnoses worden meegenomen). Er bestaan hierbij echter grote regionale verschillen.

Om het effect van het huidige triagesysteem in kaart te brengen en mogelijke verbeterpunten aan te dragen, hebben we het TRACE (TRiage of Acute Chest pain Evaluation in primary care)-onderzoek opgezet. 5 We toetsen het huidige triagebeleid, waarbij we ook specifiek kijken naar man-vrouwverschillen, prognose, de toegevoegde waarde van klinische beslisregels en de ervaringen van eindgebruikers.5 Het TRACE project is hierbij een aanvulling op het werk van Safety First, een meerjarig project dat een belangrijk fundament heeft gelegd voor de evaluatie van de telefonische triage van pijn op de borst.6 De eerste resultaten van het TRACE-onderzoek verwachten we medio 2021.

Manten A. Nieuw onderzoek naar telefonische triage bij pijn op de borst. Huisarts Wet 2021;64:DOI:10.1007/s12445-021-1071-9.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

Literatuur

Reacties (1)

Jan Arie van W… 26 maart 2021

De naam Trace komt me bekend voor.

In 1986 was er ook al een Trace onderzoek en een promotie (Town of Rotterdam Acute Coronary Events' (TRACE). https://repub.eur.nl/pub/39034/
Het was nog voor de 'time is muscle' tijd; kan een ECG en enzymbepaling door een laboratoriummedewerker aan huis, de huisarts ondersteunen?

Jan-Arie van Wijngaarden

Verder lezen