Nieuws

Nieuwe cahiers over communicatie en attitude

Gepubliceerd
10 april 2001

Samenvatting

De bijna tweeduizend deelnemers aan het NHG-Congres 2000 ontvingen al het nieuwste deel van de serie ‘Huisarts en Patiënt. Cahiers over communicatie en attitude’. Hiermee werd de komst van vijf nieuwe cahiers in de serie ingeluid. Een beschrijving van de inhoud van het cahier ‘En dat moet nú, zegt u…? Over spoedeisende hulpverlening door de huisarts’, nummer 11 in de reeks, stond in het NHG-katern van januari. De vier nu verschijnende delen worden onderstaand kort toegelicht.[[img:502]]

Alwéér een gesprek over functies…?!

Dit cahier over de huisarts als werkgever gaat in op de diverse facetten die een rol spelen in de omgang van de huisarts als ‘baas’ met ondersteunend personeel. Daarbij wordt vooral de werkrelatie met de praktijkassistente belicht. Omdat huisarts en assistente meestal gewend zijn nauw samen te werken in een informele sfeer, is het goed eens stil te staan bij wat van de huisarts als werkgever zoal wordt verwacht. Met name het belang van regelmatige functioneringsgesprekken wordt uit de doeken gedaan. Maar ook het werkoverleg, het beoordelingsgesprek en het ‘incidentgesprek’ passeren de revue, evenals de verantwoordelijkheid van de huisarts voor werving en selectie, nascholing en werkomstandigheden van de assistente.

En als ik het nou vriendelijk vráág…?!

In dit cahier over het leiderschap van de huisarts komt aan de orde welke leiderschapsfuncties in een praktijk allemaal moeten worden vervuld. Wie doet wat, en welke leiderschapsstijl is daarbij het meest effectief? Hoe kunnen de leiderschapskwaliteiten van collega's zo goed mogelijk worden benut? In het cahier is ook een test opgenomen waarmee de eigen leiderschapsstijl en -kwaliteiten kunnen worden gemeten. De communicatieve vaardigheden die bij dit alles vereist zijn, worden aan de hand van praktijkvoorbeelden beschreven.

Het einde is in zicht…

Huisartsen beschouwen de begeleiding van patiënten en hun omgeving in de laatste fase van een terminale ziekte als een belangrijk maar moeilijk deel van hun werk. Dit cahier over de begeleiding naar het levenseinde poogt daarbij een steun in de rug te zijn. Het intensieve contact met patiënt en omgeving, de soms diepgaande gesprekken, de emoties waarmee de huisarts zelf te maken krijgt (soms versterkt door eigen ervaringen), de waardevolle rol die de huisarts kan spelen bij het wegnemen van angsten en het verwerken van verdriet; het komt allemaal aan bod. Ook wordt ingegaan op de specifieke problemen die spelen rond de vraag om en uitvoering van euthanasie. De samenwerking met andere hulpverleners wordt bij dit alles niet vergeten.

Doet u het dan voor míj…!

Veel is al gezegd over het fenomeen dat patiënten bepaald niet altijd doen wat de huisarts goed voor ze vindt. Ook al lijkt het zo logisch dat de patiënt zal doen wat in het eigen belang is, therapietrouw blijkt lastig te bewerkstelligen. Het tonen van irritatie en frustratie helpt in elk geval niet, leert dit cahier. Beter is het om in gesprek te blijven met de patiënt, begrip te tonen voor de belemmeringen en keer op keer aandacht te besteden aan het belang van het volgen van de adviezen. Op de communicatieve vaardigheden die nodig zijn om de therapietrouw van patiënten te vergroten, wordt uitgebreid ingegaan.

Nog vijf te gaan

De hierboven beschreven cahiers komen alle uit in het eerste kwartaal van dit jaar. Dan blijven er nog vijf te gaan om de serie van twintig compleet te maken. Deze laatste cahiers zullen rond het einde van dit jaar verschijnen en hebben de geestelijke gezondheidszorg door de huisarts tot thema. Het streven is de cahiers gereed te hebben voor het NHG-Conges 2001, dat immers eveneens het thema van de geestelijke gezondheidszorg behandelt.

Hoe bestellen?

De eerste tien cahiers van de serie ‘Huisarts en Patiënt. Cahiers over communicatie en attitude’ zijn inclusief ordner te bestellen bij het NHG (ledenprijs ƒ 154,-, niet-leden betalen ƒ 220,-). De geaccrediteerde nascholing uit deze cahiers blijft ook in de komende jaren geldig. Voor een abonnement op de cahiers die dit jaar verschijnen, gelden dezelfde prijzen. U kunt gebruikmaken van de bestelkaarten bij het Productenboekje 2001 of telefonisch contact opnemen met het NHG-bureau (tel. 030 – 288 17 00). (AS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen