NHG Forum

Nieuwe NHG E-learning Suïcidepreventie

Gepubliceerd
1 maart 2022
In samenwerking met Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nieuwe NHG E-learning Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk ontwikkeld. Naast kennisoverdracht over onder andere epidemiologie, indicaties en beleid, besteedt de e-learning veel aandacht aan communicatie met een patiënt met suïcidaal gedrag. De e-learning is gratis beschikbaar en geschikt voor huisartsen en POH’s-ggz.
0 reacties

Doodsoorzaak nummer 1 bij jongeren

In Nederland plegen 5 mensen per dag zelfmoord. Bij jongeren is het doodsoorzaak nummer 1. Per jaar denken maar liefst 500.000 mensen na over het plegen van zelfmoord, 100.000 mensen doen een zelfmoordpoging. De kans dat een volwassene met een depressie een suïcidale gedachte krijgt, is 2 keer groter dan bij een volwassene zonder depressie. Elke huisartsenpraktijk heeft te maken met cliënten met suïcidale gedachten, zelfmoordplannen en -pogingen.

Eén op de 2 mensen die overlijdt door zelfmoord, heeft een maand daarvoor de huisarts bezocht. Tijdens dat laatste consult werd bij 1 op de 3 mensen het risico op suïcide herkend.

Onmisbare schakel

De huisarts is een onmisbare schakel in de ketenzorg rond suïcidaliteit en het bewaken van de continuïteit van zorg. De huisartsenpraktijk is bij uitstek de plaats waar een patiënt met suïcidale gedachten en handelingen zich veilig kan voelen om hierover te spreken. Het is belangrijk dat alle medewerkers in de praktijk ervan overtuigd zijn dat ze het verschil kunnen maken tussen ‘leven en dood’. Soms is de zorg voor patiënten met suïcidaal gedrag een uitdaging. Bijvoorbeeld wanneer huisartsen hier weinig ervaring mee hebben en zich onzeker voelen over hun rol.

Herkennen, bespreekbaar maken en tijdig doorverwijzen

Huisartsen, POH’s of assistenten kunnen nog meer bijdragen aan suïcidepreventie door wanhoop en suïcidaliteit te herkennen, bespreekbaar te maken en tijdig door te verwijzen naar de juiste hulp. Effectieve behandeling van patiënten met suïcidaal gedrag is essentieel, aangezien deze mensen een tienvoudig verhoogd risico op zelfmoord hebben en het risico op herhaling na ontslag het eerste jaar hoog is.

De e-learning is voor 2 punten geaccrediteerd en gratis beschikbaar voor alle NHG-leden (en uw POH). Hij staat voor u klaar in uw NHG-Leeromgeving op elearning.nhg.org.

Patiënteninformatie

Praktische hulpmiddelen op 113.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen