Praktijk

Nieuwe rubriek ‘Leren van leden’

Gepubliceerd
10 mei 2003

Toen In de praktijk anderhalf jaar geleden van start ging, werd een oproep gedaan aan de lezers. Hun werd gevraagd om de kwaliteitsverbeterende maatregelen die zij in de eigen praktijk hebben getroffen, te delen met hun collega's. Dan kunnen zoveel mogelijk mensen profiteren van de goede ideeën en positieve ervaringen van individuele huisartsen. Steeds vaker wordt aan dit verzoek tegemoet gekomen en krijgt In de praktijk kopij toegezonden over slimme oplossingen van alledaagse problemen. Deze kopij is echter niet altijd geschikt voor een ‘compleet artikel’. Reden dus om een nieuwe rubriek te openen waarin korte bijdragen worden opgenomen. De spelregels van Leren van leden zijn als volgt.

  • De toegezonden kopij wordt wel gecorrigeerd, maar niet geredigeerd. Dit betekent dat de teksten wel worden ontdaan van eventuele spellingfouten en onnodige herhalingen, maar niet inhoudelijk worden bewerkt. De inzenders blijven dus zelf volledig verantwoordelijk voor hun bijdrage.
  • Om te voorkomen dat de rubriek gebruikt gaat worden om reclame te maken voor eigen of andermans ‘goede zaak’, zullen alle verwijzingen naar commerciële instellingen of activiteiten worden geschrapt, behalve als er in de ogen van de redactie echt een hoger doel wordt gediend.
Eenieder die meent een origineel, handig of nuttig idee te hebben waarmee ook andere huisartsen gediend kunnen zijn, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage daarover toe te sturen aan de redactie van In de praktijk (a.stalenhoef@nhg-nl.org, tel. 030-288 17 00).

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen