Nieuws

Nieuwe trends bij geneesmiddelen

Gepubliceerd
11 januari 2018
De huidige trends in de farmacie zijn: personalized medicine, complexere medicijnen, snellere toegang tot de markt van experimentele middelen en meer veiligheidsregels na die toelating. Deze trends hebben grote invloed op de kosten, indicatiestelling en veiligheid, en daarmee op het werk van de huisarts.
0 reacties
Het Pharmaceutisch Weekblad geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het land van de nieuwe geneesmiddelen. Zo is personalized medicine een hot item. Biomarkers, die iemands respons op een geneesmiddel kunnen voorspellen, worden steeds vaker door farmaceuten geregistreerd. Hierdoor worden potentiële patiëntgroepen steeds kleiner en worden medicijnen mogelijk duurder. Daarnaast worden medicijnen ook steeds complexer. Nanomedicine en biosimilars zijn termen die we de komende jaren vaker zullen horen, ook in de eerste lijn. Door de komst van gentherapie en de 3D-printer zal de term ‘geneesmiddel’ steeds meer gaan omvatten.
 
Naast veranderingen in de middelen zelf, vindt er ook verandering plaats in het proces en de regelgeving. Steeds vaker wordt er gepleit voor snellere toelating tot de markt dan de gebruikelijke vijftien jaar voor baanbrekende, experimentele middelen. Geneesmiddelen voor weesaandoeningen en ernstige aandoeningen (vaak kanker) zonder behandelmogelijkheden komen inmiddels via adaptive licensing in aanmerking voor een flexibelere aanpak. Verder praktijkonderzoek vindt dan plaats als het middel al op de markt is. De laatste jaren zijn ook meer middelen op de markt gekomen met extra veiligheidsmaatregelen, zoals extra monitoring en zwangerschapspreventieprogramma’s. Middelen met dergelijke extra maatregelen zijn te herkennen aan de zwarte driehoek in de bijsluiter.
 
Tot slot zijn er ontwikkelingen in de onderzoeken. Jonge mannen zijn oververtegenwoordigd in onderzoekspopulaties en daarnaast worden patiëntgroepen steeds kleiner door de individualisering. Hierdoor worden real world data, die worden verkregen door patiëntregisters (zoals LAREB) en praktijkonderzoek, steeds belangrijker. Al deze veranderingen zullen een grote impact hebben op ons toekomstige werk als huisarts.

Literatuur

  • 0.Rook L. Geneesmiddelen in de 21e eeuw: dit zijn de vijf voornaamste trends. Pharmaceutisch Weekblad 2017;152(26):26-31.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen