NHG forum

Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Wendy Borneman: “Ik ben een verbinder”

Gepubliceerd
25 juni 2020
“Intensievere en betere samenwerking met andere partijen, meer focus, verbeterde implementatie en meer snelheid.” Kersverse NHG-bestuursvoorzitter Wendy Borneman hoopt dat het NHG over een jaar stappen heeft gezet als het om deze doelen gaat.
0 reacties
Wendy Borneman
© Margot Scheerder

Wie is Wendy Borneman?

Leeftijd: 46 jaar

Woonplaats: Den Bosch

Werk: naast haar rol als bestuursvoorzitter bij het NHG is Wendy als huisarts actief in Berkel-Enschot

Achtergrond: studeerde informatica aan de Universiteit Twente, werkte in het bedrijfsleven, begon op haar 30e aan de studie geneeskunde, deed daarna huisartsgeneeskunde, is 7 jaar werkzaam als huisarts, deed de NHG-Kaderopleiding Beleid & Beheer, werkte als wetenschappelijk medewerker bij het NHG en was tot 1 juni 2020 LHV-bestuurslid (4 jaar)

Hobby’s: wandelen, yoga, lezen en zelf kleding maken

Ik vind het NHG een geweldig instituut, waar veel getalenteerde mensen werken. Echt een instituut om trots op te zijn en en te blijven. Het NHG heeft een grote rol gespeeld bij de sterke positie die huisartsen vandaag de dag in Nederland hebben. Mijn doel is ervoor zorgen dat we als huisartsen die belangrijke plek in de zorg en de maatschappij op een goede manier kunnen blijven vervullen. We leven in een interessante tijd met veel uitdagingen. In de zorg zelf en ook binnen het NHG. Ik vind het leuk om daarover na te denken en me ermee te bemoeien. Ervoor te zorgen dat de kwaliteiten van de NHG-medewerkers zo goed mogelijk benut worden om huisartsen onderbouwd te ondersteunen bij hun werk en de uitdagingen die op hen af komen.

Samenwerken is nodig

Vrienden en collega’s omschrijven mij als betrokken en open, een verbinder. Ik denk dat die laatste eigenschap een belangrijke reden is geweest dat ik deze positie heb gekregen. Door mijn vorige werk bij de LHV ken ik veel partijen waar het NHG mee samenwerkt, ook binnen het zorgveld en de huisartsgeneeskunde. Er spelen in de zorg en de huisartsgeneeskunde grote vraagstukken op dit moment. Patiënten en de maatschappij vragen veel van ons. Hoe kan je in zo’n veranderende samenleving de essentie van ons vak behouden en versterken? En hoe zorgen we ervoor dat we met z’n allen met plezier goede huisartsenzorg blijven leveren? Daar kunnen we alleen samen een oplossing voor vinden, als huisartsen maar ook als organisaties. Die samenwerking moet intensiever en beter. Tussen NHG en LHV, maar ook met andere partijen, zoals InEen, VPH, de huisartsopleidingen en universiteiten. Dat betekent niet per se dat NHG en LHV ook één organisatie moeten worden. Hoewel het mogelijk is dat dat in de toekomst de beste oplossing blijkt te zijn. Maar misschien ook wel niet.

Wij huisartsen hebben het mooiste beroep van de wereld. Natuurlijk kunnen dingen altijd anders en beter. Maar over het algemeen hebben we het als huisartsen in Nederland echt heel prima voor elkaar.

Keuzes maken

Het is belangrijk om keuzes te maken waar we ons als huisarts en als NHG mee bezighouden. Dat is de afgelopen jaren niet altijd even goed gelukt binnen het NHG, waardoor we soms bijna ten onder gingen aan ons eigen succes omdat er zoveel te doen was. Het is mijn taak om knopen door te hakken, maar ik ben helemaal niet iemand die alles in zijn eentje beslist. Dat doe ik liever samen. Ik hoor graag van mensen wat er speelt en hoe zij ergens over denken. Ik probeer alles zoveel mogelijk mee te nemen omdat ik graag recht wil doen aan wat er speelt. Op basis daarvan wil ik meer focus brengen in het werk van het NHG, samen met de toekomstige medebestuurder en het managementteam.

Ik ben trots op de huisartsen en huisartsenzorg in Nederland. Dat was ik al, maar in deze coronatijd ben ik extra trots. Ik vind het geweldig hoe iedereen omgaat met alle veranderingen en uitdagingen en zo goed en zo kwaad als het gaat goede zorg blijft leveren aan patiënten. Complimenten!

En ja, ik ben de eerste vrouwelijke NHG-bestuursvoorzitter. Daar heb ik veel positieve reacties op gehad. Ik vind het eervol dat ik op deze manier een rolmodel kan zijn, maar voor mij is het niet zo belangrijk of er een man of een vrouw aan de top zit van welke organisatie dan ook. Ik vind het wel van belang dat ze beiden vertegenwoordigd zijn, zeker als je ziet hoeveel vrouwen op dit moment actief zijn binnen de huisartsgeneeskunde. Ik zie bij de jongere generaties, zeker in de regio’s, dat daar veel vrouwen actief zijn bij het organiseren van huisartsenzorg en het nadenken over de zorg en de wetenschap. Ik vind dat je een beter resultaat krijgt als er goede diversiteit is.

Zichtbaar beter worden

Het streven is dat het NHG over een jaar concrete stappen heeft gezet richting meer impact voor zowel de huisartsenpraktijk als de huisarts en de patiënten. Meer focus, verbeterde implementatie, meer snelheid. Om dat te bereiken kunnen we om te beginnen kijken waar we in kleine dingen winst kunnen halen. Binnen het NHG zijn er bijvoorbeeld ontzettend veel goede producten beschikbaar, die niet altijd even zichtbaar voor iedereen zijn. Ik denk aan de filmpjes van hoe je bepaalde lichamelijke onderzoeken of ingrepen doet. Die zijn geweldig. Zelf gebruik ik die filmpjes heel graag in de praktijk als ik snel nog even iets moet opzoeken of nakijken. Te weinig mensen weten van het bestaan ervan. We moeten dus kijken hoe we dat beter onder de aandacht kunnen brengen.

Het NHG is een vereniging en geen bedrijf. Dat betekent dat we het samen moeten doen. Als je vindt dat iets anders kan of beter kan of als je iets mist, laat je dan horen. Denk mee, praat mee, lever input, bezoek onze ALV. Dat geldt voor het functioneren van het NHG zelf, maar vooral ook voor de toekomst van het huisartsenvak.

Ook is er bij het NHG veel kennis aanwezig die we beter kunnen laten aansluiten op de praktijk. Tijdens mijn werk op de huisartsenpost merk ik bijvoorbeeld dat triagisten vragen stellen die niet nodig zouden zijn als het beleid duidelijk en eenduidig is. Zoals bij tetanusinjecties. Daar hebben triagisten vragen over omdat huisartsen hierin niet hetzelfde beleid hebben. Moet zo’n injectie dezelfde avond of in het weekend worden gegeven, of kan het tot de volgende werkdag wachten? We hoeven natuurlijk niet alles precies hetzelfde te doen, maar het kan helpen om te kijken wat de wetenschap en richtlijnen zeggen en wat er in de triagewijzer staat. En als het beleid duidelijk is, hoe zorgen we ervoor dat dit ook voor de triagisten helder is?

Stevig wetenschappelijk fundament

Dat ik zelf huisarts ben helpt bij mijn bestuurswerk, omdat ik uit ervaring weet wat keuzes in de praktijk betekenen. Overigens betekent dat niet dat je altijd alles zelf moet hebben gedaan waar je over beslist. Zo is mijn rol bij het NHG niet om zelf wetenschappelijke richtlijnen te maken of onderzoek te doen. Wel ben ik heel erg nieuwsgierig en door mijn technische achtergrond goed in staat om analytisch en systematisch te denken. Ik draag de wetenschap een warm hart toe. Ik vind het erg belangrijk dat ons vak gestoeld is op een stevig wetenschappelijk fundament, zodat de huisarts de best mogelijke zorg kan leveren aan zijn of haar patienten. Onderbouwde richtlijnen spelen daar een grote rol bij, uiteraard naast de vaardigheden en de ‘geneeskunst’ van de dokter.

Als beroepsgroep samen organiseren en regelen

In tegenstelling tot veel andere landen is het in Nederland niet verplicht om lid te zijn van een wetenschappelijke of beroepsvereniging. Ik vind het belangrijk dat huisartsen zich realiseren dat je als beroepsgroep samen dingen moet organiseren en regelen om het werk in de praktijk goed te doen en om die betrouwbare, kundige professional te kunnen zijn. Dat geldt zowel lokaal en regionaal, als landelijk. Denk bijvoorbeeld aan het filteren van alle nieuwe wetenschappelijke informatie die elke dag beschikbaar komt. Hoe belangrijk dat is zie je nu goed in deze coronatijd. Het is heel fijn als er dan een club is die zorgt dat jij steeds over up-to-date bruikbare en betrouwbare informatie kunt beschikken.

Ik constateer dat jongere huisartsen informatie op andere manieren en via andere kanalen tot zich nemen. We moeten zorgen dat we daar als NHG bij aansluiten. Dat we laten zien welke meerwaarde we hebben. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de webinars rond COVID-19 die we met meerdere partijen gemaakt hebben. Heel actueel nieuws, direct toepasbaar en makkelijk thuis te volgen. Je ziet dan ook dat deze massaal bekeken en goed gewaardeerd zijn.

Ik ben een groot voorstander van experimenteren. Ik hou niet zo van het jarenlang plannen maken tot het ultiem goed lijkt op papier en dan pas gaan uitvoeren. Als je meer snelheid en impact wilt bereiken dan is het inherent dat je ook wat meer experimenteert. Dat kan natuurlijk ook wel eens fout gaan. Daarom is feedback van onze leden zo belangrijk. We zijn een vereniging, dus we doen het samen. Ik roep leden vooral op om input te leveren. Wat kan er beter of anders? Zie je mogelijkheden of mis je iets? Meld het. Nog dit jaar zetten we een breed ledenonderzoek uit, dus maak hier tijd voor vrij. Dan kunnen we samen zorgen dat je ondersteuning en producten krijgt waar je daadwerkelijk iets aan hebt in de praktijk.

Gewijzigde bestuurlijke organisatie

In de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 28 mei 2020 is Wendy Borneman officieel benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van het NHG. Naast deze benoeming hebben de aanwezige NHG-leden in deze vergadering ook het voorstel om een tweehoofdige Raad van Bestuur in te stellen bekrachtigd. Henriëtte van der Horst, voorzitter van de Raad van Toezicht van het NHG, legt het belang uit van deze keuze: “In de gezondheidszorg is de huisarts misschien wel de belangrijkste schakel bij de vele actuele onderwerpen die in de zorg spelen. Dit vraagt veel van ons als wetenschappelijke vereniging en nog meer van een voorzitter als het aankomt op een goede vertegenwoordiging. Door te kiezen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur kunnen we het strategisch vermogen en de slagvaardigheid van het NHG vergroten. Tevens creëren we zo voldoende ruimte om ook sturing en aandacht te geven aan de werkorganisatie.”

Henriëtte van der Horst is blij met de benoeming van Wendy Borneman: “Zij kent het werkveld en de dagelijkse dilemma’s waar de werkvloer voor staat heel goed. Ook heeft zij goed inzicht in en een aansprekende visie op de strategische uitdagingen waar de huisartsenzorg voor staat. Als LHV-bestuurder heeft zij een groot netwerk opgebouwd en ervaring opgedaan met het opereren in complexe situaties. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij de positie van het NHG in het domein van de (eerstelijns) gezondheidszorg kan versterken.”

Tweehoofdige aansturing clusters

De tweehoofdige structuur zal ook binnen het NHG in de clusters Richtlijnontwikkeling & Wetenschap en Prakijk, Kwaliteit & Innovatie worden doorgevoerd. Naast het clusterhoofd zal een huisarts worden benoemd, een ‘medisch leider’. Gezamenlijk zijn clusterhoofd en medisch leider verantwoordelijk voor de inhoudelijke en strategische borging van de medische aspecten. Daarnaast zijn zij, vanuit hun eigen invalshoek en competenties, verantwoordelijk voor de processturing, leidinggevende rol en het coördineren van bedrijfsmatige aspecten.

Ledenonderzoek: wensen en verwachtingen

Welke verwachtingen heeft u van het NHG om u te ondersteunen in uw beroepsuitoefening?

Het NHG vernieuwt naar een vereniging waarbij de behoeften van onze leden centraal staan. Dit doen we graag samen met u. Uw betrokkenheid bij onze vereniging is van invloed op de keuzes die wij maken. Zo ontwikkelden we eerder al een nieuw lidmaatschapsmodel voor startende huisartsen, samen met aiossen. Verwachtingen hangen vaak samen met de verschillende (levens)fases en de wijze waarop het huisartsenvak wordt uitgeoefend. Het NHG wil beter aansluiten bij behoeften die op de verschillende momenten relevant voor u zijn. Om dit goed te doen gaan we vaker het gesprek aan en leggen we vragen aan u voor. Zo blijven we aansluiten bij wat u belangrijk vindt van uw beroepsvereniging en richten we ons aanbod aan producten en diensten daar zo optimaal mogelijk op in.

Als eerste stap zetten wij tijdens de zomermaanden een breed ledenonderzoek uit, waarbij wij naar uw ideeën voor de toekomst vragen. De uitkomsten helpen ons bij het maken van een aantal strategische keuzes. Want alleen met uw input zorgen wij ervoor dat onze ondersteuning aan u optimaal aansluit bij uw verwachtingen. Zodat u uw patiënt de best mogelijke zorg kunt bieden.

Zo bouwen we samen aan een sterk NHG. Bouwt u mee?

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen