Nieuws

Nieuws over de appendix

Gepubliceerd
20 mei 2006

Acute appendicitis is zo’n ziektebeeld waarvan je denkt dat alles bekend is en waarbij hooguit wat nieuwe techniek kan komen kijken. Dat laatste blijkt in ieder geval waar te zijn. Bij de helft van de patiënten blijkt achteraf dat de appendix ten onrechte is verwijderd. Het lijkt erop dat we dat kunnen voorkomen. Al eerder was aangetoond dat een CT met contrast een zeer hoge specificiteit en sensitiviteit had voor de diagnose acute appendicitis. Maar met een gewone spiraal-CT zonder contrast blijken even goede resultaten bereikbaar: een sensitiviteit van 95,4% en een specificiteit van 100% ten opzichte van laparoscopie. Die testkarakteristieken waren echter wel afhankelijk van de ervaring van de radioloog. Het grote voordeel van de CT was bovendien dat artsen bij de patiënten zonder appendicitis een andere reden voor de klachten vonden. Het ging echter om een klein onderzoek (103 patiënten) dat zeker nog herhaald moet worden. Maar het lijkt goed nieuws, speciaal voor vrouwen, omdat bij hen tweemaal zo vaak een appendectomie wordt gedaan, en die appendectomie bovendien veel vaker achteraf onterecht bleek. Het goede nieuws houdt hiermee niet op. In een meta-analyse blijkt dat laparoscopie net zo effectief is als laparotomie, maar gepaard gaat met minder infecties, minder postoperatieve pijn en een sneller herstel. Het aantal patiënten met een ten onrechte verwijderde appendix moet daarmee fors afnemen. En pas op: ook zonder zo’n mooi sneetje in de rechter onderbuik kan een patiënt beroofd zijn van haar appendix. (HvW)

Literatuur

  • 1.Kazemier G. Diagnosis and treatment of acute appendicitis [Proefschrift]. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2005.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen