Nieuws

NTS-urgentiebepaling bij neurologische klachten suboptimaal

Gepubliceerd
11 maart 2021
De Nederlandse Triage Standaard (NTS) wordt op de huisartsenposten gebruikt om de urgentie te bepalen van bijvoorbeeld de ingangsklacht ‘neurologische uitval’. Een Nederlands onderzoek laat zien dat de initiële urgentiebepaling op basis van de NTS suboptimaal is bij een vermoeden van een TIA, CVA of andere levensbedreigende neurologische aandoening. De initiële urgentiebepaling wordt beter met de aanvullende beoordeling van de triagist of huisarts.
0 reacties

In een cross-sectioneel onderzoek werden tussen 2014 en 2016 1269 patiënten geïncludeerd met de ingangsklacht ‘neurologische uitval’ van wie ook de uiteindelijke definitieve diagnose bekend was in het elektronisch dossier. Bij 34% bleek er sprake van een TIA of minor stroke, bij 16% van een CVA. Bij 45% was er sprake van een andere neurologische oorzaak. 

Van de 1269 patiënten kregen er 770 (61%) via de NTS initieel een hoge urgentie (U1 onmiddelijke beoordeling of U2 zo snel mogelijk). Bij 146 patiënten (30%) schaalde de triagist een initieel lage NTS-urgentie op. Verder deelde de triagist 47 patiënten (6%) juist lager in. Dit verhoogde de sensitiviteit – van belang voor de veiligheid – van 0,72 (95%-BI 0,68 tot 0,75) naar 0,86 (95%-BI 0,83 tot 0,89). Dit had geen nadelige gevolgen voor de (matige) specificiteit, en dus voor de efficiëntie. Deze daalde minimaal van 0,48 (95%-BI 0,43 tot 0,52) naar 0,40 (95%-BI 0,36 tot 0,44).

Dit onderzoek suggereert dat triagisten- en huisartssupervisoren vitale patiëntinformatie krijgen die ontbreekt in de initiële inschatting volgens de NTS. Zij maken het systeem veiliger zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de efficiëntie. Verder onderzoek moet uitwijzen om welke informatie het precies gaat en hoe deze kan worden geïntegreerd in de NTS. Hierbij valt te denken aan wijzigingen in de huidige presentatie van items, of het toevoegen van voorspellende factoren als leeftijd en geslacht. Tot dan blijft de (telefonische) klinische interpretatie essentieel voor een adequate inschatting van de urgentie. 

Voetnoten

  • Disclaimer: De versie van de NTS die in dit onderzoek is gebruikt komt overeen met de versie van de NTS anno februari 2021. Momenteel wordt onderzocht hoe deze en andere onderzoeksresultaten kunnen worden verwerkt tot gerichte aanpassingen van de NTS.

Literatuur

  • Erkelens DC, et al. Accuracy of telephone triage in patients suspected of transient ischaemic attack or stroke: a cross-sectional study. BMC Fam Pract 2020;21:256.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen