Nieuws

NTS-urgentiebepaling bij neurologische klachten suboptimaal

Date
11 maart 2021
De Nederlandse Triage Standaard (NTS) wordt op de huisartsenposten gebruikt om de urgentie te bepalen van bijvoorbeeld de ingangsklacht ‘neurologische uitval’. Een Nederlands onderzoek laat zien dat de initiële urgentiebepaling op basis van de NTS suboptimaal is bij een vermoeden van een TIA, CVA of andere levensbedreigende neurologische aandoening. De initiële urgentiebepaling wordt beter met de aanvullende beoordeling van de triagist of huisarts.