Nieuws

Obesitaspreventie bij kinderen kwestie van lange adem

Gepubliceerd
2 juli 2015

Overgewicht bij kinderen komt steeds meer voor. Daarom zijn er effectieve interventies ontwikkeld om obesitas al in de eerste levensjaren aan te pakken. Maar nieuw onderzoek laat zien dat het effect van zo’n interventie in de jaren daarna toch weer verdwijnt.

Australische onderzoekers gebruikten follow-upgegevens van een gerandomiseerd onderzoek uit 2010. Daarin hadden ze aangetoond dat het BMI van kinderen tot twee jaar verlaagd kon worden door een interventie die bestond uit acht huisbezoeken door een verpleegkundige. Hierbij was er aandacht voor gezond eten, buitenspelen en minder tv-kijken. Na het eind van dit onderzoek werden de kinderen gevolgd tot een leeftijd van vijf jaar. In het huidige onderzoek wilden de onderzoekers weten of het effect van hun interventie zou aanhouden. Hiervoor werden de kinderen opnieuw gewogen en werden er vragenlijsten afgenomen. Op tweejarige leeftijd, na de interventie, was er nog een winst van 0,41 kg/m2. Dit was volledig verdwenen op vijfjarige leeftijd (verschil: 0,03 kg/m2). Er waren ook geen effecten van de interventie meer op het dieet, fysieke activiteit en hoeveelheid tv-kijken op vijfjarige leeftijd.

Dit onderzoek laat zien hoe moeilijk het is om overgewicht bij kinderen te voorkomen. Ondanks de intensiteit van het programma - in totaal acht huisbezoeken tot een leeftijd van twee jaar - bleken alle effecten drie jaar na het stoppen ervan verdwenen. De onderzoeken waarop de adviezen voor kinderen in de NHG-Standaard Obesitas zijn gebaseerd laten hetzelfde patroon zien. De huisarts kan hierin wellicht een rol spelen met zijn kennis van de leefomgeving en de continuïteit van zorg. In ieder geval is het duidelijk dat preventie van obesitas bij kinderen een kwestie is van lange adem.

Wen LM, et al. Sustainability of effects of an early childhood obesity prevention trial over time: a further 3-year follow-up of the healthy beginnings trial. JAMA Pediatr 2015;169:543-51.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.