Nieuws

Oefenen bij mannen met mictieklachten?

Gepubliceerd
6 juli 2017
De NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen adviseert een proefbehandeling met een alfablokker voor mannen met aspecifieke mictieklachten, hoewel de effecten daarvan doorgaans gering zijn. Vanuit de idee dat hypertonie van de bekkenbodemspieren kan leiden tot belemmerde mictie of gevoelens van aandrang zonder dat de blaas gevuld is, gingen Groningse onderzoekers na of mannen met mictieklachten niet meer gebaat zijn bij bekkenbodemspieroefeningen.
De onderzoekers stelden een klinisch relevant verschil op een verbetering van ten minste 3 punten op de International Prostate Symptom Score (IPSS). Ze includeerden 41 mannen in de eerste lijn van 51 tot 82 jaar met matige tot ernstige mictieklachten, blijkend uit een IPSS van ten minste 8. De mannen werden at random verdeeld over een groep die gedurende 90 dagen volgens protocol bekkenbodemspieroefeningen moest doen en een groep die dagelijks 0,4 mg tamsulosine moest innemen. De gemiddelde IPSS van beide groepen bij inclusie was met 17 vergelijkbaar.
Na 3 maanden was de IPSS in beide groepen 6 punten verbeterd. Ongeacht de behandeling rapporteerde circa 75% van de mannen een verbetering met ten minste 3 punten. Gevraagd naar de globale indruk van het effect van de behandeling meldden de mannen die bekkenbodemspieroefeningen deden meer verbetering.
Het onderzoek suggereert dat de effecten van beide behandelingen vergelijkbaar zijn. De onderzoekers stellen voor een non-inferiority trial op te zetten om dit te bevestigen. Om uit te sluiten dat de waargenomen verbeteringen berusten op placebo-effecten of het natuurlijk beloop van de kwaal, is het dan wenselijk ook een groep mannen te includeren die geen behandeling krijgt.
Tjerk Wiersma

Literatuur

  • 1.Hut J, et al. Pelvic Floor muscle therapy or alpha-blocking agents for treatment of men with lower urinary tract symptoms: an exploratory randomized controlled trial. Int J Urol 22 March 2017. DOI 10.1111/iju.13339.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen