Nieuws

Oefenen na een infarct helpt

Gepubliceerd
20 december 2003

De NHG-Standaard Acuut coronair syndroom in dit nummer gaat niet verder dan de opname. Hartrevalidatie is een logisch vervolg op een infarct. Oefenen na een hartinfarct verlaagt de kans op overlijden. Canadese onderzoekers publiceerden onlangs een technology assessment report over de effecten van oefenen en oefenen plus integrale zorg na een hartinfarct in vergelijking met standaardzorg. In een Cochrane-review uit 1998 waren 36 trials opgenomen. Ze vonden 10 nieuwe RCT's met ten minste een follow-up van 6 maanden. Oefenen verlaagde de kans op overlijden (RR 0,76; 95%-BI 0,59-0,99) en cardiovasculaire sterfte (RR 0,73; 95%-BI 0,56-0,96). Bij het ‘oefenen plus’ oefenden patiënten niet alleen, maar kregen ze ook andere vormen van begeleiding (medicatiebegeleiding, risicomanagement, voorlichting, maatschappelijk werk). Volgens de onderzoekers lijkt zo'n programma beter uit te pakken dan standaardzorg, maar de resultaten zijn niet significant. Het relatieve risico voor de totale sterfte was 0,87 (95%-BI 0,74-1,02) en voor cardiovasculaire sterfte 0,80 (95%-BI 0,65-0,99). (JZ)

Literatuur

  • 0.Brown A, et al. Exercise-Based cardiac rehabilitation programs for coronary artery disease: a systematic clinical and economic review. Ottawa: Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment, 2003. http://www.ccohta.ca

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen