Nieuws

Oefentherapie bij een patellofemoraal pijnsyndroom

Gepubliceerd
30 maart 2015

Bij 40 tot 60% van de patiënten met het patellofemoraal pijnsyndroom (PFPS) blijkt oefentherapie na 1 jaar de pijn te verminderen en de functie te verbeteren. Om gericht advies te geven aan patiënten is het interessant om te weten bij welke patiëntengroepen deze oefentherapie het meeste effect heeft. Helaas blijft het, vooralsnog, moeilijk om deze specifieke patiënten te onderscheiden.  

In Rotterdam is tussen 2005 en 2007 een RCT (n = 131) uitgevoerd waaruit bleek dat patiënten met PFPS minder pijn en een betere functie van de knie hadden als ze deelnamen aan een gesuperviseerd oefenprogramma gecombineerd met oefeningen thuis. Ze scoorden beter dan de groep die een afwachtend beleid kreeg, dat onder andere bestond uit rusthouden bij pijn. Binnen deze patiëntengroep is een ‘post-hoc analyse’ uitgevoerd, waarbij gekeken is of er een specifieke groep onderscheiden kon worden die het meeste baat had van de gesuperviseerde oefentherapie.

Bij de deelnemende patiënten werd gekeken of de volgende 5 patiëntkenmerken het effect van de oefentherapie veranderden: leeftijd van de patiënt, geslacht, BMI, sportintensiteit en duur van de knieklachten. De auteurs geven aan dat er een positieve, maar niet significante interactie werd gezien voor vrouwen: zij gaven aan minder pijn bij activiteiten te hebben na oefentherapie in vergelijking met mannen. Ook melden de auteurs dat patiënten met langdurige klachten (> 6 maanden) meer effect hebben van oefentherapie dan patiënten met minder lang bestaande klachten. Echter, geen enkele van de geteste patiëntvariabelen had een significante interactie met de behandeling.

Concluderend, bij PFPS is oefentherapie een goede behandelmogelijkheid. Helaas geeft dit kleine onderzoek onvoldoende bewijs om oefentherapie aan specifieke patiëntengroep met PFPS aan te bevelen.

Foto: Dirima 

Lankhorst NE, et al. Can we predict which patients with patellofemoral pain are more likely to benefit from exercise therapy? A secondary exploratory analysis of a randomized controlled trial. J Orthop Sports Phys Ther 2015;45:183-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen