Nieuws

Olanzapine onbekende optie bij misselijkheid in de palliatieve fase

Gepubliceerd
26 november 2018
Olanzapine is een goed alternatief voor de behandeling van kankergerelateerde misselijkheid en braken, maar deze toepassing is niet altijd bekend. De richtlijn Misselijkheid en braken van Pallialine noemt olanzapine naast levomepromazine als alternatief voor patiënten die onvoldoende reageren op andere anti-emetica. Een recente Cochrane-review bevestigt het nut van deze aanbeveling.
0 reacties

De auteurs selecteerden 14 RCT’s die de effectiviteit van olanzapine tegen misselijkheid onderzochten bij patiënten met verschillende solide maligniteiten. Dertien onderzoeken bekeken het effect op misselijkheid door chemoradiatie en slechts een onderzoek richtte zich op de palliatieve fase. Acht onderzoeken hadden een hoog risico op bias, vaak door een laag aantal patiënten of niet goed blinderen. De auteurs concluderen dat de kans op het vrij zijn van misselijkheid en braken tot 50% toeneemt bij patiënten die worden behandeld met olanzapine tegenover placebo of geen behandeling (RR 1,98; 95%-BI 1,59 tot 2,47). Geen enkel onderzoek rapporteerde de noodzaak van escape-medicatie bij doorbraak van klachten en hierover kunnen dan ook geen uitspraken worden gedaan. In alle onderzoeken werd olanzapine oraal toegediend. Niet alle onderzoeken meldden consequent bijwerkingen, maar bijwerkingen als somnolentie en moeheid namen bij olanzapine waarschijnlijk wel toe. Bij een dosering van 5 mg per os werden er geen ernstige bijwerkingen gemeld. De auteurs wijzen er verder op dat er bij toediening via injectie een grotere kans is op ernstige bijwerkingen (ademdepressie).

Bij patiënten met solide tumoren die niet reageren op andere anti-emetica lijkt olanzapine 5 mg per os een optie die mogelijk weinig bekend is onder huisartsen. Meer onderzoek naar olanzapine in de palliatieve fase zou deze aanbeveling sterken. Voor advies omtrent olanzapine tegen misselijkheid in de palliatieve fase is het goed de richtlijn van Pallialine te raadplegen.

Literatuur

  • Sutherland A, et al. Olanzapine for the prevention and treatment of cancer-related nausea and vomiting in adults. Cochrane Database Syst Rev 2018;9:CD012555.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen