Nieuws

OMA en antibiotica: kan de huisarts ouders opvoeden?

Gepubliceerd
18 januari 2010

Zoals de huisarts zijn pappenheimers kent, zo kennen patiënten hun huisarts. Ouders van kinderen met oorklachten kennen vaak het voorschrijfgedrag van hun huisarts bij het behandelen van een geconstateerde otitis media. Eerdere ervaringen op het spreekuur leerden hen of de huisarts terughoudend reageert met het voorschrijven van antibiotica. Nederlandse en Finse onderzoekers onderzochten de invloed van het handelen in de dagelijkse praktijk op de verwachtingen van de ouders ten aanzien van antibioticabeleid. Wat bleek? Die invloed was groot. In Finland werden 99% van de kinderen met OMA volgens de Finse richtlijn behandeld met antibiotica in tegenstelling tot 78% van de kinderen in Nederland. De Finse richtlijn adviseert direct met antibiotica te starten bij een OMA. De Nederlandse standaard is terughoudend en adviseert antibiotica alleen bij risicogroepen, jonge leeftijd en bij een langere ziekteduur. Van de Finse ouders geloofden 85% dat antibiotica noodzakelijk waren voor de genezing, tegenover 55% van de Nederlandse ouders. Finse ouders bezochten daarom ook in de meeste gevallen van oorpijn bij hun kinderen de huisarts. Vreemd genoeg waren de Finse ouders wel meer ongerust dan de Nederlandse over antibioticaresistentie (88% versus 65%). Antibioticaresistentie was in Finland ook vaker een onderdeel van gesprek tussen huisarts en ouders. De onderzoekers concluderen dat er een sterke relatie bestaat tussen het dagelijkse voorschrijfbeleid van antibiotica door de huisarts en de verwachtingen van de ouders of een antibioticum bij OMA zal worden voorgeschreven. Wanneer de dokter een terughoudend voorschrijfbeleid volgt, zullen de ouders op den duur hun verwachtingen daaraan aanpassen. (Hans Uijen)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen