Nieuws

Oncologieboek vooral naslagwerk

Gepubliceerd
11 november 2011
Doelgroep Studenten geneeskunde en verpleegkunde, naslagwerk voor aios en huisartsen.
Samenvatting Deel A, de algemene aspecten, beslaat ruim een derde van het boek. Zeker voor wie wat langer geleden afstudeerde, bevat het een rijkdom aan achtergrondkennis. Moleculair-genetische en immunologische processen, tumorsuppressorgenen en tumorvirussen zijn daarbij interessante onderwerpen. Menig huisarts zal zich ook willen verdiepen in de moderne klinische genetica, moderne diagnostische technieken en behandelwijzen. Daarmee heeft hij in de praktijk immers frequent van doen.
Deel B gaat over de speciële oncologie en bevat up-to-date informatie over achtergronden, onderzoek en behandeling van maligniteiten. Dit deel biedt een uitstekende globale oriëntatie per maligniteit en hier en daar praktische extra informatie. Een boeiend voorbeeld daarvan vond ik de paragraaf ‘reconstructie en rehabilitatie in het hoofd-halsgebied’ bij verminkende operaties vanwege maligniteiten in dit gebied. Maar ook het geactualiseerde hoofdstuk over mammacarcinoom, scherpt de kennis die iedere huisarts in beginsel in de praktijk als vanzelfsprekend op doet.
Deel C is gewijd aan ‘begeleiding, verpleging en palliatie’. De diagnostiek en symptoombehandeling van die vele ongemakkelijke en kwellende kwalen bij patiënten met een maligniteit in een vergevorderd stadium worden schematisch besproken. Het spannende onderwerp van de nacontrole, behandeld in het laatste hoofdstuk van dit boek, is kritisch en daarmee ontnuchterend: er is weinig goed onderzoek gedaan naar de effectiviteit van nacontrole, stelt de auteur. Elke drie maanden naar de medisch specialist? Er is geen evidence voor. Overname van de controles bij de specialist door de huisarts? Er is geen evidence voor. Jammer, u zult zelf lokaal met uw medisch oncoloog de aard, frequentie en duur van de nacontrole overeen moeten komen.
Oordeel Dit boek is op veel faculteiten in Nederland in gebruik als leerboek in de initiële opleiding geneeskunde. Deze herziene druk met zijn geactualiseerde teksten, sterk verbeterde opmaak, verzorgde figuren en kleurenfoto’s, zal bij medische opleidingen met open armen worden ontvangen.
Voor de huisarts is dit boek een naslagwerk. Met name deel A en B bevatten goede en actuele informatie. Deel C over begeleiding en palliatie is beslist leerzaam voor studenten geneeskunde, maar te globaal voor de praktiserend huisarts. De huisarts die een patiënt begeleidt met een gecompliceerd beeld dat multidisciplinaire probleemanalyse en aanpak vereist, komt hier weinig verder mee.
Al met al is dit een fraai boekwerk dat zeker in de opleidingspraktijk door aios en huisarts graag zal worden geconsulteerd. De prijs voor het boek is alleszins redelijk.
Eloy van de Lisdonk

Waardering ***

*zeer matig
**matig
***redelijk
****goed
*****zeer goed

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen