Nieuws

Onder water bevallen

Gepubliceerd
10 juni 2004

De thuisbevalling vergt van de nog ongeveer 200 verloskundig actieve huisartsen enige lichamelijke behendigheid. Idealiter wordt het bed op klossen gezet, maar sinds de mode van waterbedden is dat geen optie meer. Niet op water, maar onder water bevallen blijkt voordelen te hebben. In een gerandomiseerd onderzoek in een Engels universiteitsziekenhuis werden 99 nullipara met een langzame ontsluiting ondergedompeld in een bad van 36 ºC of ingeleid met amniotomie. Als er 4 uur na verblijf in het bad of 2 uur na de amniotomie geen progressie was, werd een oxytocine-infuus gegeven. De uitkomstmaten waren pijnbeleving, ontsluitingsduur, aantal kunstverlossingen en de beleving van de vrouw. De vrouwen in bad hadden veel minder pijn, hetgeen ook bleek uit het aantal epidurale blokkades (respectievelijk 47% en 66%). De ontsluitingsduur was niet verschillend in beide groepen, maar de vrouwen in bad hadden minder vaak een oxytocine-infuus nodig (71% versus 96%, odds-ratio 0,74; 95%-BI 0,59-0,88). Het aantal kunstverlossingen was in beide groepen gelijk, maar 6 neonaten die in bad waren geboren, werden kortdurend opgenomen op de couveuseafdeling om uiteenlopende redenen versus geen in de conventionele groep. Apgarscores en navelstreng-pH verschilden niet. Vrouwen die in bad ontsloten, ondergingen minder ingrepen (amniotomie, oxytocine-infuus, epidurale analgesie of kunstverlossing) dan de conventionele groep (80% versus 98%, odds-ratio 0,81; 95%-BI 0,67-0,92). Vrouwen in bad waren significant vaker tevreden met de vrijheid van beweging en de privacy, maar met het totale beleid was er weer geen significant verschil. Onderdompelen in bad kan de ontsluiting bevorderen, maar vergt enige aanpassing van de inhoud van de verlostas. (LB)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen