Nieuws

Onderscheid etiologie luchtweginfecties

Gepubliceerd
10 maart 2006

Hopstaken et al. stellen dat virale en bacteriële lageluchtweginfecties met behulp van klinische gegevens niet van elkaar te onderscheiden zijn.1 Uit ons onderzoek komen daarentegen wel een aantal onafhankelijke variabelen naar voren die voor een bacteriële oorzaak (koorts, hoofdpijn, cervicale lymfklieren) en voor een virale oorzaak (diarree, rhinitis) pleiten.2 Op basis hiervan hebben wij een klinische beslisregel geformuleerd. Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij hiermee geen 100% zekerheidsvoorspelling kunnen doen of we met een bacteriële dan wel met virale etiologie te maken hebben. Het is uitsluitend als hulpmiddel bedoeld, meer niet. In onze beslisregel zijn wij er immers van uitgegaan dat het van klinisch belang is om een afweging te maken of er sprake is van een bacteriële etiologie en of we een antibioticum moeten inzetten. Hopstaken et al. hebben vooral gekozen of de lageluchtweginfectie ‘viraal’ of ‘niet-viraal’ is. Dit is een ander uitgangspunt. Het is immers niet ondenkbaar dat in de groep waarbij geen verwekker gevonden werd, wel degelijk virale verwekkers aanwezig zijn. Onze beslisregel dient overigens, zoals we in ons artikel al meldden, in een andere populatie gevalideerd te worden. Principeafspraken hierover zijn reeds gemaakt. Voorts willen wij nog opmerken dat bepaling van de CRP inderdaad geen toegevoegde waarde heeft, zoals wij in een review aangetoond hebben.3Hiertoe werden overigens ook de onderzoeksgegevens van Hopstaken et al. geïncludeerd. A.W Graffelman, A. Knuistingh Neven, P.J. van den Broek

1 Hopstaken R, Stobberingh E, Knottnerus A, et al. Virale en bacteriële lageluchtweginfecties zijn in het dagelijkse praktijk niet van elkaar te onderscheiden. Huisarts Wet 2005;48:660-5. 2 Graffelman AW, Knuistingh Neven A, Le Cessie S, et al. Bacterieel of viraal? Een eenvoudig diagnostisch hulpmiddel bij lage-luchtweginfecties. Huisarts Wet 2005;48:48-53. 3 Van der Meer V, Knuistingh Neven A, Van den Broek PJ, Assendelft WJJ. Diagnostic Value of C reactive protein in infections of the lower respiratory tract. BMJ 2005;331:26-32.

Antwoord

Wereldwijd zijn twee onderzoeken naar de etiologie van lageluchtweginfecties (LLWI) bekend die in de huisartsenpraktijk zijn verricht. Het is bijzonder dat beide onderzoeken in Nederland zijn verricht en ook nog eens in hetzelfde jaar in Huisarts en Wetenschap zijn gepubliceerd.12 De conclusies van de auteurs verschillen echter. Dit nodigt, ondanks verschillen in onderzoeksmethoden en uitvoering, inderdaad uit tot het onderzoeken van de mogelijkheid om een gezamenlijke analyse te verrichten. Het onderscheid bacterieel of viraal is overigens niet zaligmakend. Er zijn vooralsnog geen bewijzen dat behandeling van acute bronchitis met antibiotica opweegt tegen de nadelen hiervan.3 De patiënt dient daarom centraal te blijven staan in onze consulten, niet de diagnose.4 Rogier Hopstaken

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen