Praktijk

Ondertussen in TPO…

Gepubliceerd
30 april 2014
In het redactioneel staat hoofdredacteur Sietsche van Gunst stil bij de transitie van ziektegeorienteerde zorg naar persoonsgerichte zorg. Want dat klinkt allemaal mooi, maar wat betekent het eigenlijk voor de praktijkondersteuner? Persoonsgerichte zorg voor mensen met complexe zorgvragen is immers belangrijk maar niet eenvoudig.

Casemanager Dementie

Bij de zorg voor demente patiënten is het helemaal lastig. Deze patienten maken als het ware een geheel eigen transitie door en als praktijkondersteuner moet je uitvogelen hoe je hen zo goed mogelijk kunt helpen. De casemanager dementie is er om zoveel mogelijk te regelen voor deze patiënten en hun mantelzorgers. Jacomine de Lange beschrijft in haar beschouwing welke taken de casemanager precies heeft en hoe complex die zijn. Zo heeft de casemanager vaak te maken met zorgweigering en met overbelaste mantelzorgers. Ook het ontbreken van een structurele financiering van de casemanager is een punt van aandacht.
Sandra Torn is in opleiding tot casemanager dementie en haakt met haar praktijkverhaal mooi aan bij De Lange.

Welzijn op recept

De huisartsen in Gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein constateerden dat eenderde van hun patiënten last heeft van psychosociale aandoeningen als eenzaamheid, angst of depressie. Patiënten die ze blijkbaar niet voldoende konden helpen met hun reguliere zorg in de praktijk. Dat, en het boek Mentaal vermogen van Jan Auke Walburg bracht hen op het project Welzijn op recept. Walburg schrijft over zes principes van duurzaam geluk die het mentaal vermogen bepalen: positief en optimistisch denken, zingeving, bewust leven en genieten, interactie met anderen, gezonde leefstijl en geluk delen. In een interview vertelt Karen de Groot hoe de huisartsen samen met Walburg deze principes hebben verwerkt in welzijnsprojecten en hoe Welzijn op recept werkt.

Nieuwsgierig?

Dit is maar een kleine greep uit de inhoud. Dus heeft uw praktijkondersteuner nog geen abonnement? Vraag dan een proefexemplaar aan en bezoek ook eens de website www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl. Het Tijdschrift voor praktijkondersteuning is een gezamenlijke uitgave van het NHG en Bohn Stafleu van Loghum. Het verschijnt tweemaandelijks en kost € 81,00 per jaar (print en online toegang).
Meer informatie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon (030) 6383736, www.bsl.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen