Praktijk

Ondertussen in TPO 5

Gepubliceerd
29 september 2015
In het redactioneel vraagt TPO-redactielid en huisarts Mattees van Dijk de onderwerpen in het oktobernummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning niet te missen: genezing van diabetes type 2, reuma en risico op hart- en vaatziekte, snurken en slaapapneu. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen voor praktijkondersteuners.

Genezing diabetes type 2

Wat zijn de consequenties van ‘genezen’ diabetes type 2? Huls en anderen gaan hier op in naar aanleiding van vragen van zorggroepen. Hoe ga je hier mee om in het kader van de honorering van ketenzorg? Conclusie is in elk geval dat je beter niet over ‘genezen diabetes’ kunt spreken, maar over ‘diabetes in remissie’. Verder geven de auteurs richtlijnen over hoe je het best kunt omgaan met patiënten die bijvoorbeeld na bariatrische chirurgie in remissie zijn geraakt. Deze richtlijn is een gemist thema in de laatste NHG-Standaard Diabetes. Wel heeft dit artikel twee jaar geleden in Huisarts & Wetenschap gestaan.

Reuma en risico op hart- en vaatziekte

Patiënten met reumatoïde artritis hebben een groter risico op hart- en vaatziekten, net als mensen met diabetes. Volgens Nurmohamed zouden reumapatiënten daarom begeleid moeten worden als CVRM-patiënten, met screening en eventueel behandeling van cardiovasculaire risicofactoren. Dat moet dan wel op een multidisciplinaire manier gebeuren, waarbij er nauw contact is met de reumatoloog.

Snurken en slaapapneu

Knuistingh Neven gaat in op snurken en het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS). Slaapapneu kan tot grote problemen leiden, zoals slaperigheid of moeheid overdag en een verhoogde kans op cardiovasculaire aandoeningen. Daarom is het belangrijk onderscheid te maken tussen onschuldig primair snurken en OSAS. Primair snurken kan behandeld worden met mandibulaire repositieapparatuur (MRA) of met kno-ingrepen. Een effectieve oplossing bij OSAS is de toepassing van continuous positive airway pressure (CPAP) of MRA als bruikbaar alternatief.

Health communicator

Wanneer mensen laaggeletterd zijn of een andere taal spreken, kunnen er door miscommunicatie misverstanden ontstaan. Soms leidt dit tot minder goede zorg. Huisarts Hans Nederhof bedacht de Health Communicator om dit probleem op te lossen: een softwareprogramma dat al in een aantal Nederlandse huisartsenpraktijken wordt gebruikt. Voorafgaand aan een consult kunnen patiënten een laagdrempelig vragenformulier in hun eigen taal invullen. Ook kent het programma mogelijkheden om laagdrempelig voorlichting te geven. Het programma is beschikbaar in diverse talen.

En verder

In de serie Zicht op onderzoek besteedt Van der Wouden aandacht aan de onderzoeksopzet. Hoe ga je op zoek naar zo sterk mogelijk actueel bewijs? De discussie over het stoppen-met-rokenmiddel varenicline begon in februari en kent ook in dit nummer een vervolg. Wiersma belicht de plaats van varenicline in de NHG-Standaard Stoppen met roken.
De kennistoets, oftewel de rubriek Weet je dit?, is enigszins aangepast. De e-learningprogramma’s van het NHG voor praktijkondersteuners zijn nu het uitgangspunt.
Tot slot kunnen lezers in dit nummer kennismaken met praktijkondersteuner Patty onder de noemer ‘Patty’s moment’. Het eerste stripverhaal van cartoonist Nikki Hamers.
Heeft uw praktijkondersteuner al een abonnement?
Zie www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl. Een jaarabonnement kost € 85,-.
Heeft u suggesties voor onderwerpen? Mail deze dan naar tpo@nhg.org of bel 030 2823500 en vraag naar Sietsche van Gunst of Susan Umans.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen