Nieuws

Onderzoek naar nazorg van prostaatkankerpatiënten in de eerste lijn

Gepubliceerd
18 januari 2021
De eerste lijn zou een meer integrale, gestructureerde rol kunnen spelen bij de follow-up en nazorg van mannen die zijn behandeld voor gelokaliseerde prostaatkanker. De PROSPEC-trial onderzoekt de (kosten)effectiviteit en ervaringen van follow-up bij prostaatkanker door de huisarts, versus follow-up in de tweede lijn.
0 reacties

Steeds meer mensen overleven kanker en daarom moet duidelijk worden welke rol de huisarts kan spelen bij (de nazorg van) deze groep patiënten.1 Bijvoorbeeld bij de groeiende groep mannen die zijn behandeld voor gelokaliseerde prostaatkanker – de huisarts kan bij hen een meer integrale, gestructureerde rol spelen bij de follow-up en nazorg. Wanneer de huisarts de nazorg op zich neemt, krijgt de patiënt fysieke en psychosociale zorg dichtbij huis en is ook de zorg op de langere termijn gewaarborgd. Onderzoek bij patiënten met borst- en colorectaal kanker suggereert dat huisartsen de follow-up en nazorg veilig en (kosten)effectief kunnen leveren.2,3 Het NHG-Standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk stimuleert onderzoek naar de haalbaarheid van het overhevelen van oncologische nazorg van de tweede naar de eerste lijn.4

Medio 2018 is een multicenter, gerandomiseerd non-inferioriteitsonderzoek gestart onder de titel PROSPEC-trial – PROstate cancer follow-up care in Secondary and Primary hEalth Care.5 In deze trial vergelijken we de follow-up en nazorg van 390 patiënten die zijn behandeld voor gelokaliseerde prostaatkanker door het ziekenhuis (huidige zorg) met nazorg door de huisarts (interventie). De werving van patiënten vindt in verschillende ziekenhuizen in Nederland plaats tijdens het eerste follow-upconsult bij de uroloog of radiotherapeut. De follow-upduur is 24 maanden. De primaire uitkomstmaat is het aantal prostaatspecifiek antigeen (PSA)-controles per jaar. Secundaire uitkomstmaten zijn de tijd tussen een stijgend PSA en de besluitvorming voor het wel of niet behandelen van een recidief, de behandeling van aan kanker gerelateerde klachten, de kwaliteit van leven, angst voor de terugkeer van kanker, de continuïteit van de zorg en de kosteneffectiviteit. De primaire en eerste secundaire uitkomstmaten halen we uit het patiëntendossier en de overige secundaire uitkomstmaten verzamelen we met gevalideerde vragenlijsten. Daarnaast voeren we een procesevaluatie uit waarbij we deelnemende patiënten, huisartsen en specialisten interviewen.

We verwachten de eerste resultaten van dit door KWF Kankerbestrijding gefinancierde onderzoek in 2023.

Prospec
Wollersheim BM, Van Asselt KM. Onderzoek naar nazorg van prostaatkanker-patiënten in de eerste lijn. Huisarts Wet 2021;64:DOI:10.1007/s12445-020-0999-5.
Mogelijke belangenverstrengeling: dit onderzoek wordt financierd door KWF Kankerbestrijding.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen