Richtlijn

Onderzoek NHG-Wetenschapsdag 2018

Gepubliceerd
5 juli 2018
Dossier
Op 8 juni 2018 was VUmc in Amsterdam het toneel van de NHG-Wetenschapsdag, met als thema ‘Bruggen bouwen tussen onderzoek en praktijk’. Veel interessante abstracts passeerden de revue. We hebben ze voor u per aandachtsgebied geclusterd. De volledige abstracts vindt u op www.nhgwetenschapsdag.nl.
0 reacties

Ouderen

 • Hoe doorbreken eerstelijns zorgverleners barrières voor advance care planning met ouderen? Een kwalitatief onderzoek. J.J. Glaudemans, J. Wind, B.D. Onwuteaka Philipsen, D.L. Willems.

 • Advance Care Planning in de (huisarts)praktijk. Denken en praten ouderen over behandelwensen? A. van der Plas, M. Eliel, W. Schuijlenburg, D. Willems, B.D. Onwuteaka- Philipsen.

 • Predicting the 2-year course of persistent physical symptoms. J.C. van der Wouden, N. Claassen-van Dessel, J. Twisk, H.E. van der Horst, J. Dekker.

 • Is een multifactoriële interventie voor duizeligheid bij ouderen in de huisartsenpraktijk effectief? Een cluster- gerandomiseerde trial. H. Stam, J.C. van der Wouden, J.G. Hugtenburg, J.W.R. Twisk, H.E. van der Horst, O.R. Maarsingh.

 • Welke oudste ouderen krijgen van huisarts het advies te stoppen met het gebruik van statines? M.A. van der Ploeg, S.S. Streit, W.P. Achterberg, J. Gussekloo, R.K.E. dr. Poortvliet.

 • Effecten van medicatiebeoordeling uitgaande van individuele behandeldoelen van ouderen met polyfarmacie; de DREAMeR studie. M.A. Verdoorn, H.F. Kwint, J.W. Blom, M.L. Bouvy, J. Gussekloo.

 • Effecten van een geïntegreerd ouderenzorgprogramma op mantelzorgers van kwetsbare thuiswonende ouderen; ‘lessons learned’. F.G.H. Ruikes, S.U. Zuidema, R.A. Akkermans, W.J.J. Assendelft, H.J. Schers, R.T.C.M. Koopmans.

 • Als trends samenkomen - Een Delphi studie naar de zorgvraag van ouderen in de toekomst. W.M. Ravensbergen, Y.M. Drewes, J. Gussekloo, R. Vonk.

 • Complexe ouderenzorg: een uitdaging voor het onderwijs. K.W.J. Koetsenruijter.

 • Verwachtingen van thuiswonende ouderen met beperkende klachten van de huisarts(praktijk). Een kwalitatieve studie. S.C.E. van Blijswijk, C.S. de Waard, P.G. Peet, D. Keizer, M. von Faber, M.W.M. de Waal, W.P.J. den Elzen, J. Gussekloo, J.W. Blom.

 • Evaluatie van persoonlijke doelen van ouderen met ‘goal attainment scaling’. Een haalbaarheidsstudie in de huisartspraktijk. S.C.E. van Blijswijk, J. Gussekloo, A.W. Wind, W.P.J. den Elzen, J.W. Blom.

 • Onrust bij ouderen: een wijkgerichte aanpak. A.N. van Dijk, M.A. van Bokhoven.

 • De associatie tussen implementatie en effectiviteit van een geïntegreerd ouderenzorgprogramma gericht op kwetsbare thuiswonende ouderen. F.G.H. Ruikes, B.G.I. van Gaal, S.U. Zuidema, R.A. Akkermans, W.J.J. Assendelft, H.J. Schers, R.T.C.M. Koopmans.

 • Perspectieven op kwaliteit van de overdracht van zorg bij ontslag uit het ziekenhuis voor kwetsbare ouderen. L.S. van Tol, S.K. Kuipers, J.G. Gussekloo, Y.M.D. Drewes.

 • De FRAIL-AF studie. Het switchen van VKA naar NOAC bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren. L.P.T. Joosten, F.H. Rutten, A.W. Hoes, G.J. Geersing.

 • De klinische waarde van anti-TPO antistoffen bij oudste ouderen: de Leiden 85-plus studie. R.S. du Puy, R.K.E. Poortvliet, M. Snel, W.P.J. den Elzen, B.E.B.P. Ballieux, O.M. Dekkers, S.P. Mooijaart, J. Gussekloo.

 • Wat is de meest valide methode om kwetsbare ouderen te identificeren in de huisartspraktijk? Diagnostische waarde van 11 methoden in de IKO studie. H.P.J. van Hout, E.O. Hoogendijk.

 • Welke risicoscore voorspelt SEH bezoek en ziekenhuisopname van kwetsbare ouderen uit 6 landen het best? Vergelijking van 8 risicoscores, de IBenC studie. H.P.J. van Hout, H.G. van der Roest, D. van Bentem.

 • Het bespreekbaar maken van problemen in een geriatrisch assessment is geen sinecure. W. Rietkerk, M.F. Smit, K. Wynia, J.P.J. Slaets, S.U. Zuidema, D.L. Gerritsen.

 • Dizziness in general practice, linking research and practice. O. Maarsingh.

Astma/copd/stoppen met roken

 • Karakteristieken van lichamelijke activiteit bij niet-ernstig COPD. A.R. van Buul, R.G.A.J.M Helmes, M.J. Kasteleyn, T.N. Bonten, R. de Mutsert, P.S. Hiemstra, S. le Cessie, F.R. Rosendaal, N.H. Chavannes, C. Taube.

 • Protocolled practice nurse-led care for children with asthma in primary care: study protocol for a cluster randomized trial. S. Bousema, J.H. Verwoerd, P.J.E. Bindels, G. Elshout, L.M.A. Goossens.

 • Tijdrelatie tussen de diagnostiek van astma en COPD en de start van de behandeling met inhalatie-corticosteroïden in de huisartsenpraktijk, resultaten van een retrospectief cohortonderzoek. L. van den Bemt, I.G. Geraerts, T.S. Schermer, J.K. Kocks, R.A. Akkermans, E.B. Bischoff.

 • De cervixscreening als moment om stoppen-met-roken te bespreken in de huisartsenpraktijk. Een kwalitatieve exploratieve studie onder vrouwelijke rokers. M.B.L. Mansour, M.R. Crone, H.C. van Weert, N.H. Chavannes, K.M. van Asselt.

 • Geslachts- en leeftijdsspecifieke prevalentie van chronische comorbiditeit bij volwassenen met astma in de huisartsenpraktijk. T.R.J. Schermer, M. Veenendaal, J. Westerik, L. van den Bemt, J.W. Kocks, E. Bischoff.

 • De stille sociaaleconomische gevolgen van chronische longziekten in resource-arme gebieden in Afrika, Azië en Europa. Een FRESH AIR studie. D. Vermond, E.A. Brakema, A. Tabyshova, M.J.J. van der Kleij, T. Sooronbaev, C. Lionis, M. Anastasaki, A. le Pham, L.T. Nguyen, B. Kirenga, S. Walusimbi, M.J. Postma, N.H. Chavannes, J.F.M. van Boven.

Nierziekten, diabetes, schildklier- en andere metabole aandoeningen

 • Een interventie met het PLISSIT gespreksmodel in de huisartsenpraktijk bij seksuele problemen bij mensen met type 2 diabetes mellitus: resultaten van een cluster gerandomiseerde studie. P.J.M. Elders, A. Bijlsma-Rutte, A.M.J. Braamse, P. van Oppen, F.J. Snoek, P. Enzlin, P. Leusink, G. Nijpels.

 • Diabetes zelfmanagement educatie na preselectie op zelfmanagementvaardigheden: resultaten van een RCT met 2,5 jaar follow-up. R.C. Vos, L. van Heusden, G.E.H.M. Rutten.

 • Predictiemodellen voor het risico op de ontwikkeling van nefropathie in mensen met type 2 diabetes: een systematische review. M. Gort, J.W.J. Beulens, G. Nijpels, P.J.M. Elders, A.A. van der Heijden.

 • Willen mensen met type 2 diabetes ondersteund worden in hun zelfmanagement door een smartphone app? De eerste resultaten van de TRIGGER studie. A.M. Boels, R.C. Vos, L.T. Dijkhorst-Oei, G.E.H.M. Rutten.

 • Evaluatie effectiviteit eerstelijns DM2-ketenzorgprogramma. S. van Bruggen, M.J. Kasteleyn, S.P. Rauh, T.N. Bonten, N.H. Chavannes, M.E. Numans.

 • Protocol los: iedere patiënt z’n eigen plan! S. van Bruggen, M.J. Kasteleyn, N.H. Chavannes, M.E. Numans.

 • De prevalentie van Limited Joint Mobility bij patiënten met diabetes-mellitus type 2 in de huisartspraktijk: een cross-sectioneel onderzoek. J. Jaeken, L. Alabdali, M. van den Akker, G.J. Dinant, R.P.G. Ottenheijm.

 • Verschillen in HbA1c en tijd tot insuline initiatie tussen een Westerse en niet-Westerse type 2 diabetes populatie. Het Diabetes Zorgsysteem (DZS) cohort. A.A.W.A. van der Heijden, S. Bouchareb, M.G.A.A.M Nijpels, P.J.M. Elders.

 • Wat patiënten met milde tot matige nierschade weten, denken en voelen over hun ziekte; een interview studie. C. van Dipten, W.J.C. de Grauw, J.F.M. Wetzels, W.J.J. Assendelft, N.D. Scherpbier-de Haan, M.K. Dees.

 • De prospectieve associatie tussen type 2 diabetes en fracturen. K.M.A. Swart, T. Merlijn, J.C. Netelenbos, P.J.M. Elders.

 • Effecten van de gedwongen overstap van Thyrax naar een ander merk levothyroxine. L.E. Flinterman, K. Hek, E. Fliers, P.H.L.T Bisschop, L. van Dijk, J.C. Korevaar.

 • Het effect van de gedwongen medicatiewisseling van Thyrax Duotab naar een ander thyreomimeticum in de huisartsenpraktijk. M.C. Daggelders, M.F. Kortekaas.

Infectieziekten

 • Evaluatie van de Thuisartsfilms over infectieziekten. A.J.M. Drenthen, D. Beaujean, T. Oomen, R.P.H. Beijaert.

 • Chronische hepatitis B bij Marokkaanse immigranten; een kwantitatieve studie naar factoren geassocieerd met screeningsdeelname. N. Hamdiui, M.L. Stein, A. Timen, D. Timmermans, A. Wong, M.E.T.C. van den Muijsenbergh, J.E. van Steenbergen.

 • Langetermijneffecten van influenzavaccinatie van ouderen op sterfte. R.A.F. Verhees, C. Thijs, A. Ambergen, G.J. Dinant, A. Knottnerus.

Bewegingsapparaat

 • Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for acute low back pain. W.H. van der Gaag, P.D.D.M. Roelofs, W.T.M. Enthoven, M.W. van Tulder, B.W. Koes.

 • Populatiescreening en behandeling van hoog fractuurrisico bij oudere vrouwen: de SALT Osteoporose Studie, een gerandomiseerde pragmatische trial. T. Merlijn, K.M.A. Swart, N.M. van Schoor, M.W. Heijmans, P. Lips, H.E. van der Horst, C. Niemeijer, J.C. Netelenbos, P.J.M. Elders.

 • Associatie tussen inflammatoire biomarkers en aspecifieke lage rugpijn: een systematische review. R. van den Berg, E.M. Jongbloed, E.I.T. de Schepper, S.M.A. Bierma-Zeinstra, B.W. Koes, P.A.J. Luijsterburg.

 • Het effect van gewichtsverandering op vroege knie-artrose kenmerken op MRI in vrouwen met overgewicht. M.L.A. Landsmeer, B.C. de Vos, P. van der Plas, M. van Middelkoop, D. Vroegindeweij, E.H.G. Oei, S.M.A. Bierma-Zeinstra, J. Runhaar.

Hart- en vaatziekten

 • Diep veneuze trombose bij ouderen veilig en efficiënter te excluderen met voor leeftijd gecorrigeerde D-dimeer afkapwaarde. A.G.H. van der Steen, G.J. Geersing, S. van Doorn.

 • Huisarts HART Week: flashmob-onderzoek naar een beslisregel voor acuut coronair syndroom. A.M.R. Schols, R. Willemsen, T. Bonten, M. Rutten, B. Kietselaer, P. Stassen, G.J. Dinant, J. Cals.

 • SUSTER: SUStainable lifestyle inTERventions in (peri)menopausal women at high risk for CVD. What’s the evidence? C.J. Leemrijse, J. Korevaar, M. Vervloet, L. van Dijk.

 • Verlenging van het QTc interval is geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten: de Hoorn Studie. S.J.G.C. Welten, A. van der Heijden, G Nijpels, W.J. Beulens, P Elders, J.M. Dekker.

 • Potential role of the general practitioner in the management of heart failure. F. Rutten.

Oncologie

 • Hoe staan huisartsen tegenover het bevolkingsonderzoek darmkanker? Een kwalitatieve interviewstudie. B.J. Knottnerus, L.S. Bertels, S. van der Heijden, M. Hoogsteyns, E. Dekker, K.M. van Asselt, H.C.P.M. van Weert.

 • Mogelijke gemiste kansen voor het diagnosticeren van darmkanker in de huisartsenpraktijk: een multi-methods onderzoek. D. Brandenbarg, F. Groenhof, I.M. Siewers, A. van der Voort, F.M. Walter, A.J. Berendsen.

 • Differentiële opkomst in de landelijke kankerscreening programma’s. T.H.G. Bongaerts, F.L. Büchner, B.J.C. Middelkoop, O.R. Guicherit, N.A. Daha, M.E. Numans.

 • Follow-up for prostate cancer in primary care. M.J. Heins, J. Korevaar, M. Schotman, B. van Bezooijen, I. Tchaoussoglou, M. van der Waart, L. Veldhuis, G. Donker, S van Dulmen, F.G. Schellevis.

 • Ervaren vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker op de lange termijn meer psychologische stress dan vrouwen van dezelfde leeftijd en huisarts? S.W.M.C. Accord-Maass, L.M. Boerman, P.F.M. Verhaak, G.H. de Bock, A.J. Berendsen.

Ggz

 • Grip op Klachten als hulpmiddel voor diagnostiek en gepersonaliseerde behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in de huisartspraktijk: Eerste resultaten. J.G.M. Rosmalen, P. van Aken, A. van Gils, D.J.C. Hanssen.

 • Management of patients with persistent medically unexplained symptoms: a descriptive study from Dutch general practice. K. Sitnikova, R. Pret-Oskam, S.M.A. Dijkstra-Kersten, S.S. Leone, H.W.J. van Marwijk, H.E. van der Horst, J.C. van der Wouden.

 • Afbouwen of continuatie van onderhoudsantidepressiva bij depressie; de rol van ondersteunende psychologische training. H. Burger, N. Klein, C. Bockting.

 • Therapietrouw aan cardiovasculaire geneesmiddelen onder oudere patiënten gediagnosticeerd met een depressie - een cohortstudie. F. Holvast, H. Wouters, H. Burger, P.F.M. Verhaak.

 • Verklaringen voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in de dagelijkse praktijk: een kwalitatief observationeel onderzoek. T. Terpstra, J.G. Gol, P.L.B.J. Lucassen, J. Houwen, J.G.M. Rosmalen, T.C. Olde Hartman.

 • De rol van centrale sensitisatie bij SOLK en chronische pijn. C. den Boer, J.C. van der Wouden, H.E. van der Van der Horst.

 • Correlation between family physician burnout and scope of practice. A. Weidner, B. Fang, L.E. Peterson, R.L. Philips Jr.

Communicatie, arts-patiëntrelatie en samenwerking

 • De huisarts als arts van familie en vrienden? E. Giroldi, R. Freeth, M. Hanssen, J. W.M. Muris, M. Kay, J.W.L. Cals.

 • Goede transmurale samenwerking, wat moet je daarvoor weten en kunnen? Resultaten van een online Delphi studie onder artsen. N.D. Scherpbier, M. Janssen, W.J.J. Assendelft, C.R.M.G. Fluit, J. de de Graaf.

 • Hoe beïnvloedt een meervoudige educatieve interventie, gericht op het optimaliseren van pijnbestrijding bij kinderen met een acute middenoorontsteking, de percepties van huisartsen aangaande deze aandoening en het beleid? R.T. van Uum, A. Sjoukes, R.P. Venekamp, A.G.M. Schilder, E. de Groot, R.A.M.J. Damoiseaux, S. Anthierens.

 • Leidt een training tot een toename van de aandacht voor werk bij huisartsen en tot een grotere werkgerelateerde self-efficacy bij hun patiënten? Resultaten van een cluster RCT. C.A. de Kock, P.L.B.J. Lucassen, H. Bor, J.A. Knottnerus, P.C. Buijs, R. Steenbeek, A.L.M. Lagro-Janssen.

 • Krachtige Basiszorg ontrafeld: evaluatie van interprofessionele samenwerking in een achterstandswijk. N.A. Bitter, C.J. Leemrijse, J. C. Korevaar.

 • Communicatie van onderzoek naar praktijk - een praktische aanpak in ‘kenniscreatie’. C.C. Poot, E.A. Brakema, M.J.J. van der Kleij, D. Vermond, S. Williams, L. Cragg, J.M. van den Broek, N.H. Chavannes.

 • Het effect van een in de huisartspraktijk geïntegreerde apotheker-farmacotherapeut op medicatie-gerelateerde ziekenhuisopnames. V.M. Sloeserwij, A.C.M. Hazen, D.L.M. Zwart, J.M. Poldervaart, A.A. de Bont, A.J. Leendertse, M.L. Bouvy, J.J. de Gier, N.J. de Wit.

Uro- en gynaecologie, seksualiteit en soa

 • Voor- en nadelen van e-health bij urine-incontinentie; voorwaarden voor implementatie volgens zorgverleners. N.J. Wessels, E.J. Ruiter, A.M.M. Loohuis, P Jellema, M.Y. Berger, M.H. Blanker.

 • Ervaringen van vrouwen bij het gebruik van een nieuwe mobiele applicatie voor de behandeling van urine-incontinentie bij vrouwen. N.J. Wessels, L. Hulshof, A.M.M. Loohuis, P Jellema, M.Y. Berger, M.H. Blanker.

 • Effectiviteit van nascholing met spiegelinformatie op testgedrag van soa en hiv. J Bakker, K. Groen, J.E.A.M. van Bergen, N. van Dijk.

 • Mictieklachten bij kinderen met functionele obstipatie: een systematisch literatuuronderzoek. G.A. Holtman, J.J.G.T. van Summeren, S.C. van Ommeren, B.J. Kollen, J.H. Dekker, MY Berger.

 • Behandelvoorkeuren van vrouwen voor het levonorgestrel afgevend spiraaltje versus endometriumablatie bij hevig menstrueel bloedverlies. M.J. van den Brink, M.C. Herman, N.J.J. Claassen, M.Y. Bongers, P.M. Geomini, J.W. van der Steeg, L. van den Wijngaard, M. van Wely.

 • Vrouwen in de reproductieve leeftijd met overgewicht willen graag hun levensstijl veranderen: de eerste stappen naar preventie van perinatale complicaties. Y.E.G. Timmermans, K.D.G. van de Kant, M.M. de Haas, B.W.W. Kramer, E. Dompeling, L.J.I. Zimmermann, M.A.E. Spaanderman, A.C.E. Vreugdenhil.

 • Trends in het antibioticabeleid in de behandeling van gonorroe door huisartsen in Amsterdam-Zuidoost tussen 2010 en 2015. R. van Amerongen, R.P. Gazendam, J.E.A.M. Van Bergen.

 • Zelfmanagement voor plasklachten bij mannen: weging van wetenschappelijk bewijs door huisartsen en urologen. P. Brandenbarg, B.G.C. Slijkhuis, P. Jellema, M.H. Blanker.

 • Meer kans op perforaties bij plaatsing spiraal postpartum. M. van Schouwenburg.

Onderzoek en opleiding

 • Van onderzoek naar praktijk: versnelde ontwikkeling van aanbevelingen voor de huisarts. T. Kuijpers, T.B. Bekkering, B.A. Aertgeerts, M.V. Vermandere, J.B. Burgers.

 • Voortijdige beëindiging van de PACE Plus trial: problemen met patiënten-inclusie in de huisartspraktijk. M. Schreijenberg, P.A.J. Luijsterburg, Y.D.M. Van Trier, D. Rizopoulos, M.A. Koopmanschap, L. Voogt, C.G. Maher, B.W. Koes.

 • The bigger picture of direct observation in residency: general practice supervisors’ views. C.B.T. Rietmeijer, D. Huisman, A.H. Blankenstein, H. de Vries, F. Scheele, A.W.M. Kramer, P.W. Teunissen.

 • Aanbevelingen voor diagnostische studies in lage prevalentie situaties. G.A. Holtman, M.Y. Berger, H. Burger, J.J. Deeks, N. Donner-Banzhoff, T.R. Fanshawe, C. Koshiaris, M.M. Leeflang, J. Oke, R. Perera, J.B. Reitsma, A. Van den Bruel.

 • Wat helpt en wat hindert clinician-scientists in het verbinden van onderzoek en praktijk? M.E.L. Bartelink, R.A.M.J. Damoiseaux, E. de Groot, Y. Baggen, N. Moolenaar, D. Stevens, M. Smalbrugge.

 • Sociaal-maatschappelijk dokteren door huisartsen: mistwolken in het onderwijs. J. Ludikhuize, E. Heesterbeek, C.H. Marees, F.J. Meijman.

Varia

 • Orgaandonatie na euthanasie en de huisarts. J. Mulder.

 • REducing Vitamin tEsting in pRimary care pracTice: the REVERT study. S.F. van Vugt, E. de Schepper, P. Bindels, N.J. de Wit.

 • Triage in de spoedzorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. M. Heutmekers, J. Naaldenberg, J. Leusink, H.M.J. Schrojenstein Lantman de Valk, J.J. Assendelft.

 • Behandeling van eczeem met verschillende sterktes corticosteroïdcrème’s bij kinderen in de huisartspraktijk: protocol voor een observationele cohortstudie met een ingebedde gerandomiseerde, gecontroleerde trial. K.F. van Halewijn, A.M. Bohnen, P.J. van den Berg, S.G.M.A. Pasmans, P.J.E. Bindels, G. Elshout.

 • Komen chronisch zieken jaarlijks voor hun ziekte bij de huisarts? M.M.J. Nielen, M.J.J.C. Poos, J.C. Korevaar.

 • General practitioners cannot rely on reported weight and height of children. J. van Leeuwen, M. van Middelkoop, B.W. Koes, P.J.E. Bindels, W.D. Paulis.

 • Reflectie biedt uitkomst bij het vertalen van evidence naar alledaagse praktijk. M. van Braak, M. Veen, E. Giroldi, P.J. van den Berg.

 • Leren van gestructureerde reflectie als middel om diagnostische fouten te voorkomen. J.K.G. Kuhn, S. Mamede, P.J. van den Berg, P.J.E. Bindels, T.A.J.M. van Gog.

 • Trend in voorschrijven van opioïden in de Nederlandse huisartsenpraktijken. Y.M. Weesie, L. van Dijk, L. Rook, L. Sandberg-Smits, H.G.M. Leufkens, K. Hek, R. Verheij.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen