NHG richtlijn

Onderzoek Wetenschapsdag 2017

Gepubliceerd
6 juli 2017
De op de Wetenschapsdag 2017 gepresenteerde abstracts hebben we per aandachtsgebied geclusterd. De volledige abstracts vindt u op http://www.nhgwetenschapsdag.nl (klik in het programma op parallelsessie 1, 2 of 3).

Infectieziekten

 • Otitis media acuta bij kinderen: impact van richtlijnen op voorschrijfgedrag van artsen. A. Sjoukes, Y. Deniz, M.L.A. de Hoog, A.G.M. Schilder, R.A.M.J. Damoiseaux, R.P. Venekamp.
 • Incidentie en behandelstrategieën van de ziekte van Lyme in de huisartsenpraktijk. C.H.M. van Jaarsveld, M.M. Methorst, A.A. Uijen, J.L.A. Hautvast, H.J. Schers.
 • Antibioticagebruik en urinekweken bij urineweginfecties: onderscheid naar risicoprofiel voor complicaties. C.H.M. van Jaarsveld, K.M.J. Ganzeboom, T.A.M. Teunissen, J.L.A. Hautvast, A.A. Uijen.
 • Klinische relevantie van bacteriële resistentie in lageluchtweginfecties. J. Teepe, B.D.L. Broekhuizen, H. Goossens, P. Hordijk, K. Loens, C. Lammens, M. Leven, P. Little, C.C. Butler, S. Coenen, M. Godycki-Cwirko, B. Henriques Normark, T.J.M. Verheij.
 • Langetermijngevolgen van chronische Q-koorts en Q-koortsvermoeidheidssyndroom op psychosociaal functioneren. D.F.M. Reukers, C.H.M. van Jaarsveld, J.A.F. van Loenhout, W.J.C. de Grauw, J. van der Velden, J.L.A. Hautvast.
 • Langetermijngevolgen van Q-koortsvermoeidheidssyndroom op werkstatus. D.F.M. Reukers, J.A.F. van Loenhout, I. Roof, W.J.C. de Grauw, J. van der Velden, C.H.M. van Jaarsveld, J.L.A. Hautvast.
 • Molecular diagnostic feces testing in primary care patients with gastroenteritis: economic evaluation of a before-after study. A. Schierenberg, M.D. Nipshagen, A. van den Bruel, P.C.J. Bruijning-Verhagen, B.D.L. Broekhuizen, J. Kusters, R. Schuurman, S. van Delft, M.J.M. Bonten, N.J. de Wit.
 • Pathogen-specific risk for post-infectious irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis. A. Schierenberg, B.D.L. Broekhuizen, A. van den Bruel, K.A. Wensaas, M.D. Nipshagen, N.J. de Wit.
 • Pneumococcal vaccination associated with fewer primary care acute otitis media episodes in Dutch children. A.C. Fortanier, R.P. Venekamp, M.L.A. de Hoog, E.A.M. Sanders, R.A.M.J. Damoiseaux, A.W. Hoes, A.G.M Schilder.
 • An illness-focussed interactive booklet to optimise management and medication for childhood fever and infections in out-of-hours general practice: a cluster randomised trial. E.G.P.M. de Bont, G.J. Dinant, G. Elshout, G. Well, N.A. Francis, B. Winkens, J.W.L. Cals.
 • Predicting adverse outcome from LRTI: the 3C cohort S of lower respiratory tract infection in primary care. M.V. Moore

Ouderen

 • De rol van de huisarts in de geïntegreerde ouderenzorg, een kwalitatief onderzoek. S.M. Grol, G.R.M. Molleman, A. Kuijpers, R. van der Sande, G.A.J. Fransen, W.J.J. Assendelft, H.J. Schers.
 • The effectiveness of a minimal intervention strategy to reduce falls in older women at high risk of falling. K.M.A. Swart, M.D. Morgenstern, M. van Vlisteren, N.M. van Schoor, C. Netelenbos, T. Merlijn, P.J.M. Elders.
 • ATTENTIVE: survey-onderzoek onder huisartsen uit 29 landen naar internationale variatie in bloeddrukbehandeling bij de oudste ouderen en de invloed van kwetsbaarheid. R.K.E. Poortvliet, S. Streit, M. Verschoor, J. Gussekloo.
 • De invloed van jaren ervaring als huisarts en het percentage oudste ouderen in de praktijk op het starten van antihypertensiva: ATTENTIVE-survey-onderzoek in 29 landen. R.K.E. Poortvliet, S. Streit, M. Verschoor, J. Gussekloo.
 • Relatie tussen actuele bloeddruk en leeftijd, geslacht, cardiovasculaire voorgeschiedenis en complexe problematiek bij ouderen met hypertensie in de huisartsenpraktijk. B. Spaans, S. Streit, J. Gussekloo, R.K.E. Poortvliet, J.W. Blom.
 • Afwegingen van huisartsen bij de medicamenteuze behandeling van hypertensie bij oudere patiënten; een kwalitatief onderzoek. T. van Middelaar, S.D. Ivens, P.G. van Peet, E. Richard, A.J. Pols, E.P. Moll van Charante.
 • Succesfactoren en barrières voor ouderen in het gebruik van een internetplatform ter verbetering van het cardiovasculair risicoprofiel. T. van Middelaar, C.R.L. Beishuizen, E. Richard, E.P. Moll van Charante.
 • De aanvullende waarde van de Visual Association Test naast de MMSE voor het voorspellen van dementie in de huisartsenpraktijk. S.A. Ligthart, S. Jongstra, W.A. van Gool, E.P. Moll van Charante, J.W. van Dalen, L.S.M. Eurelings, E. Richard.
 • Het voorspellen van de prognose (functionele achteruitgang en sterfte) van oudere patiënten op de spoedeisende hulp: het APOP-onderzoek. J. de Gelder, J.A. Lucke, B. de Groot, A.J. Fogteloo, S. Anten, K. Mesri, E.W. Steyerberg, C. Heringhaus, G.J. Blauw, J. Gussekloo, S.P. Mooijaart.
 • Fysiotherapie met ouderen met beperkingen in het dagelijks functioneren gevonden bij screening in huisartsenpraktijk helpt! P.C. Siemonsma, J.W. Blom, H. Hofstetter, A. van Hespen, J. Gussekloo, Y.M. Drewes, N. van Meeteren.
 • Thuiswonen of in het verzorgingshuis? Wat mantelzorgers denken dat ouderen willen, en waarom dit soms verschilt. J.W. Blom, M.M. Garvelink, F. Legare, S. van Bruggen, J. Gussekloo, D. Touwen
 • Complexe ouderenzorg: a hell of a job! K.W.J. Koetsenruijter, M.M.P. van Meer, Y.D. van Leeuwen, W. Veldhuijzen, J.W.M. Muris.
 • Relatie tussen ervaren gezondheidstoestand en veranderingen in tevredenheid over huisarts(praktijk) bij ouderen met complexe problematiek: het ISCOPE-onderzoek. J.W. Blom, A.J. Poot, D. Wopereis, J. Gussekloo.
 • Pijn bij oudere bewoners van het verpleeghuis. C. Griffioen, C. Griffioen, J. Gussekloo, W.P. Achterberg, M.A.A Caljouw.

Nierziekten, diabetes, schildklier en andere metabole aandoeningen

 • Tevredenheid van mensen met type 2 diabetes die insuline gebruiken in acht Europese landen. A.M. Boels, R.C. Vos, T.G.T. Hermans, N.P.A. Zuithoff, G.E.H.M. Rutten.
 • Het effect van een multidisciplinair interventieprogramma op de bloeddruk en fysieke fitheid bij kinderen met obesitas. J. van Leeuwen, M. Visser, M. van Middelkoop, B.W. Koes.
 • Visie van huisartsen op management van chronische nierschade: een focusgroeponderzoek. C. van Dipten, S. van Berkel, W.J.C. de Grauw, N.D. Scherpbier-de Haan, J. Wetzels, W.J.J. Assendelft, M.K. Dees.
 • The association between social jetlag, the metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus in a middle-aged population: the New Hoorn study. F. Rutters, A.D. Koopman, A.A. van der Heijden, G. Nijpels, J.W. Beulens, P.J. Elders.
 • Nascholing met feedback verbetert de kwaliteit van zorg voor patiënten met chronische nierschade in de huisartsenpraktijk. V.A. van Gelder, N. Pols, B.W. Schalk, N.D. Scherpbier-de Haan, W.J. Assendelft, W.J.C. De Grauw, J.F.M. Wetzels, M.C.J. Biermans.
 • RCT naar de effecten van de behandeling van subklinische hypothyreoïdie bij ouderen: het TRUST-onderzoek. R.K.E. Poortvliet, R.S. du Puy, S.P. Mooijaart, J. Gussekloo, TRUST Onderzoeksgroep.
 • Effecten van een alert in het elektronisch patiëntdossier om mensen met diabetes mellitus type 2 te verwijzen of terug te verwijzen op kwaliteit van zorg. M.C.M. Ronda, L.T. Dijkhorst-Oei, R.C. Vos, G.E.H.M. Rutten.
 • Patiënt-gerapporteerde tevredenheid van ouderen met medicatie bij subklinische hypothyreoïdie in het TRUST-onderzoek. R.S. du Puy, R.K.E. Poortvliet, S.P. Mooijaart, J. Gussekloo, TRUST Onderzoeksgroep.
 • De relatie tussen afwijkende schildklierfunctie en anemie. Een meta-analyse met individuele participantdata. D.M. Wopereis, R.S. du Puy, J. Gussekloo, W.P.J. den Elzen, Thyroid S Collaboration.
 • Prediction models for the risk of retinopathy in people with type 2 diabetes. A systematic review. A.A. van der Heijden, F. Badloe, G. Nijpels, J.W. Beulens.

Bewegingsapparaat

 • Zijn voetorthesen effectief in de behandeling van fasciitis plantaris? Een systematische review. N. Rasenberg, H. Riel, M.S. Rathleff, S.M.A. Bierma-Zeinstra, M. van Middelkoop.
 • Development of a prognostic model for patients with shoulder complaints in physiotherapy. Y.H.J.M. Karel, A.P. Verhagen, M. Thoomes-de Graaf, E. Duijn, M. van den Borne, A. Beumer, R.P. Ottenheijm, G.J. Dinant, B.W. Koes, G.G. Scholten-Peeters.
 • Diagnostische waarde van anamnese, lichamelijk onderzoek en beeldvorming bij het diagnosticeren van acuut ligamentair letsel in de hand of pols in de eerste en tweede lijn: een systematische review. P. Krastman, N.M.C. Mathijssen, S. Bierma-Zeinstra, G. Kraan, J. Runhaar.
 • Diagnostische waarde van anamnese, lichamelijk onderzoek en beeldvorming bij het diagnosticeren van hand- en polsfracturen in de eerste en tweede lijn: een systematische review. P. Krastman, N.M.C. Mathijssen, S. Bierma-Zeinstra, G. Kraan, J. Runhaar.
 • Geen verschil in aantal en type musculoskeletale consultaties bij de huisarts tussen kinderen met overgewicht en kinderen van normaal gewicht. J. van Leeuwen, M. van Middelkoop, W.D. Paulis, H.J. Bueving, P.J.E. Bindels, B.W. Koes.
 • Radiografie versus MRI als voorspeller van incidente knieartrose na 30 en 78 maanden in vrouwen met overgewicht. C.B.M. Bijen, J. Runhaar, J.B.M. Rijkels-Otters, E.H. Oei, S.M.A Bierma-Zeinstra.
 • Sporings- en alignementproblemen in het patellofemorale gewricht zijn geassocieerd met structurele afwijkingen en kraakbeensamenstelling in een jonge populatie bekend met patellofemorale pijn. J.J.F.A. Eijkenboom, R.A. van der Heijden, J.L. de Kanter, E.H. Oei, S.M.A. Bierma-Zeinstra, M. van Middelkoop.
 • De associatie tussen ochtendstijfheid in de rug en degeneratie van de lumbale wervelkolom op een röntgenfoto. R. van den Berg, E.M. Jongbloed, N.O. Kuchuck, B.W. Koes, E.H.G. Oei, S.M.A. Bierma-Zeinstra, P.A.J. Luijsterburg.
 • Gebruik van pijnstillers door Nederlandse artrosepatiënten. J.J. van den Driest, P. Pijnenburg, P.J.E. Bindels, S.M.A. Bierma-Zeinstra, D. Schiphof.
 • Klinische en radiologische karakteristieken in subgroepen van patiënten met chronische instabiliteitsklachten na een enkeldistorsie in de huisartsenpraktijk. A.K.E. Mailuhu, E.H. Oei, J.M. van Ochten, P.J.E. Bindels, S.M.A. Bierma-Zeinstra, M. van Middelkoop.
 • Reduced mortality and subsequent fracture risk associated with oral bisphosphonate prescription. T. van Geel, D. Bliuc, P.P.M. Geusens, J.R. Center, G.J. Dinant, T. Tran, J.P.W. van den Bergh, A.R. McLellan, J.A. Eisman.
 • Effectiviteit van een MRI op kniefunctie bij patiënten met een recent knietrauma in de huisartsenpraktijk: een gerandomiseerd gecontroleerd non-inferioriteitsonderzoek. N.M. Swart, K. van Oudenaarde, S.M.A. Bierma-Zeinstra, J.L. Bloem, P.J.E. Bindels, P.R. Algra, W.B. van den Hout, B.W. Koes, R.G.H.H. Nelissen, J.A.N. Verhaar, M. Reijnierse, P.A.J. Luijsterburg.
 • Persistence to osteoporosis treatment and identification of associated factors in women aged older than 65 years in the Salt Osteoporosis Study. R. Barhorst, P.J.M. Elders, K.M.A. Swart, J.C. Netelenbos, T. Merlijn, J.G. Hugtenburg.
 • Patient reported gout attack frequency in general practice: a prospective observational cohort study protocol. K.D.B. van Leeuwen, S.M.A. Bierma-Zeinstra, P.J.E. Bindels, M.L. Jacobs, H.J.E.M. Janssens, M.C.J.M. Sturkenboom, A.R. Koffeman, P.A.J. Luijsterburg.

Hart- en vaatziekten

 • Kunnen markers van leververvetting het voorspellen van het risico op hart- en vaatziekten verbeteren? A.W. de Boer, R. de Mutsert, W.M.M. Verschuren, Y.T. van der Schouw, M. den Heijer, J.W. Blom, M.E. Numans.
 • Het effect van intensieve vaatzorg op risicofactoren voor cardiovasculaire sterfte bij ouderen: een clustergerandomiseerd onderzoek. E.F. van Bussel, M.P. Hoevenaar-Blom, W.B. Busschers, E. Richard, W.A. van Gool, E.P. Moll van Charante.
 • Validatie van klinische beslisregels voor het voorspellen van CVA, hospitalisatie en mortaliteit bij patiënten met atriumfibrilleren. S. van Doorn, F.H. Rutten, A.W. Hoes, K.G.M. Moons, G.J. Geersing.
 • Point-of-care testing in eerstelijnspatiënten met acute cardiopulmonale klachten: een systematisch literatuuronderzoek. A.M.R. Schols, J. Stakenborg, G.J. Dinant, R. Willemsen, J.W.L. Cals.
 • Safety First-onderzoek 1. Verschil in telefonische triage bij mannen en vrouwen verdacht voor acuut coronair syndroom. L.T.C.M. Wouters, C. Erkelens, L. Wouters, D. Michels, D. Zwart, E. de Groot, A.W. Hoes, R.A.M.G. Damoiseaux, F.H. Rutten.
 • Een poging tot staken van preventieve medicatie bij patiënten met een laag cardiovasculair risico is veilig – het ECSTATIC-onderzoek: een clustergerandomiseerde noninferiority trial. C.H. Luymes, R.K.E. Poortvliet, M.W.M. de Waal, N. van Geloven, W.B. van den Hout, W. de Ruijter, M.E. Numans.
 • Hartfalen in de eerste lijn: prevalentie in relatie tot veroudering en comorbiditeit. M.C.J. Biermans, L. Bosch, P. Assmann, W.J. de Grauw, B.W.M. Schalk.
 • Gezondheidswinst van PCSK9-remmers: een meta-analyse van gerandomiseerde placebogecontroleerde trials. H.J. Luijendijk, F.H. van Bruggen, G.B.J. Nijhuis, S.U. Zuidema.
 • Vertraging van de diagnose longembolie in de eerste lijn: een retrospectief observationeel onderzoek. J.M.T. Hendriksen, M. Koster-van Ree, M. Morgenstern, R. Oudega, R. Schutgens, K. Moons, G.J. Geersing.
 • Safety First-onderzoek 2. Klinisch redeneren van triagisten tijdens telefonische triage op de huisartsenpost bij verdenking op acute cardiovasculaire ziekten. L.T.C.M. Wouters.

Oncologie

 • ‘Deprescribing’ bij kankerpatiënten met een beperkte levensverwachting in de eerste lijn: een retrospectief longitudinaal onderzoek. E. Beers, A.M. Caro, A.S. Vos, H.C.P.M. van Weert.
 • Het effect van fysieke activiteit op vermoeidheid bij overlevers van darmkanker: een systematisch literatuuronderzoek. D. Brandenbarg, J.H.W.M Korsten, M.Y. Berger, A.J. Berendsen.
 • Correspondentie over patiënten met kanker tussen de eerste en tweede lijn: een kwalitatieve analyse. M.E. Stegmann, J.M. Meijer, J. Nuver, K. Havenga, T.J.N. Hiltermann, J.H. Maduro, J. Schuling, A.J. Berendsen.
 • Nazorg bij coloncarcinoom: wat is de betrokkenheid van de huisarts? L.A.M. Duineveld, H. Molthof, T. Wieldraaijer, H.C.P.M. van Weert, J. Wind.
 • The increased risk of dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4) inhibitors use on cancer is not yet proven: a systematic literature review and meta-analysis. J.A. Overbeek, M. Bakker, A.A.W.A. van der Heijden, M.P.P. van Herk-Sukel, R.M.C. Herings, G. Nijpels.
 • Motieven voor het niet ondergaan van een coloscopie in het bevolkingsonderzoek darmkanker: voorlopige resultaten van het ARCUS-onderzoek. L.S. Bertels, B.J. Knottnerus, K.M. Van Asselt, H.C.P.M. Van Weert.
 • Choose Wisely, a consultation with the general practitioner between diagnosis and therapy choice for cancer patients. C.W. Helsper, E.A. Noteboom, I.A.A. Perfors, A.M. May, E. van der Wall, N.J. de Wit.
 • The Dickens studies; duration of the diagnostic cancer care pathway in the Netherlands. C.W. Helsper, N.F. van Erp, P.H.M. Peeters, N.J. de Wit.

Ggz

 • Effectiviteit van een getrapt zorgprogramma ter voorkoming van depressie bij patiënten met diabetes type 2 en/of coronaire hartziekten en subklinische depressie: een pragmatisch clustergerandomiseerd gecontroleerd onderzoek in de huisartsenpraktijk. A.D. Pols, S.E. van Dijk, J.E. Bosmans, T. Hoekstra, H.W.J van Marwijk, M.W. van Tulder, M.C. Adriaanse.
 • Procesevaluatie van een getrapt zorgprogramma om depressie te voorkomen in de huisartsenpraktijk: ervaringen van patiënten en praktijkondersteuners. A.D. Pols, K. Schipper, D. Overkamp, S.E. Van Dijk, J.E. Bosmans, H.W.J van Marwijk, M.C. Adriaanse, M.W. van Tulder.
 • Utilizing consultation notes from electronic medical records in general practice: exploring determinants for identification of mental health problems in Dutch children. F.L. Buchner, I.M. Heikens, F.L. Buchner, N.R. Koning, M.E. Numans, M.R. Crone.
 • Het effect van niet-farmacologische behandelingen voor depressie bij ouderen in de eerste lijn: een systematisch literatuuronderzoek. F. Holvast, B. Massoudi, R.C. Oude Voshaar, P.F.M. Verhaak.
 • De effectiviteit en kosteneffectiviteit van e-mental health-interventies voor depressie en angst in de eerste lijn: een systematische review en meta-analyse. B. Massoudi, F. Holvast, C.L.H. Bockting, H. Burger, M.H.B. Blanker.

Communicatie, arts-patiëntrelatie en samenwerking

 • Moeten we de intuïtie van een patiënt over zijn gezondheid serieus nemen? C.F. Stolper, P. van Royen, M.W.J. van de Wiel, M.A. van Bokhoven1, G.J. Dinant.
 • SOLK consulten: waar zitten volgens patiënten de problemen? J. Houwen, P.L. Lucassen, H. Stappers, W.J. Assendelft, S. van Dulmen, T.C. olde Hartman.
 • Empathie in de huisartsenpraktijk: de afstand tussen wens en werkelijkheid. Een kwalitatief comparatief onderzoeken onder patiënten en huisartsen. F.A.W.M. Derksen, T. Olde Hartman, J. Bensing, A. Lagro-Janssen.
 • Vertrouwen is cruciaal: beïnvloedende factoren voor communicatie tussen huisarts en wijkverpleegkundige. M.S. Nieuwboer, M. Perry, R. van der Sande, I.T.H.M. Maassen, M.G.M. Olde Rikkert, M. van der Marck.
 • Ontwikkeling van een programma gericht op het verbeteren van interprofessioneel teamoverleg in de eerste lijn: de voorzitter als ‘change agent’. J.J.J. van Dongen, M.A. van Bokhoven, W. Goossens, R. Daniëls, T. van der Weijden, A. Beurskens.
 • Leren interprofessioneel samenwerken tijdens het interprofessioneel teamoverleg. Een innovatieve onderwijsvorm voor coassistenten van Universiteit Maastricht en verpleegkundige en paramedisch studenten van Zuyd Hogeschool. J.J.J. van Dongen, H. Smeets, M. van Lierop, M. Janssen, A. Moser.
 • Transmurale patiëntveiligheid; zijn medicatieveranderingen door de specialist terug te vinden in het medisch dossier van de huisarts? J.M. Poldervaart, M.A. van Melle, S.E. Willemse, N.J. de Wit, D.L. Zwart.
 • Het effect van integratie van een apotheker-farmacotherapeut in de huisartsenpraktijk op medicatiegerelateerde ziekenhuisopnamen (POINT-onderzoek). A.C.M. Hazen, V.M. Sloeserwij, D.L.M. Zwart, J.M. Poldervaart, A.J. Leendertse, A.A. de Bont, J.J. de Gier, M.L. Bouvy, N.J. de Wit.
 • Empathie: cross-sectioneel onderzoek bij huisarts en patiënt. L.A.M. Hermans, P.W. Dielissen.
 • Gezamenlijke besluitvorming over doelen en actieplannen: hoe kunnen we de praktijk daadwerkelijk veranderen? S.A. Lenzen, R. Daniels, M.A. van Bokhoven, T. van der Weijden, A. Beurskens.

Varia

 • Proactief gezondheidsonderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking (PGO-VB). E.J. Bakker-van Gijssel, P.L.B.J. Lucassen, T.C olde Hartman, H.M.J. Van Schrojenstein Lantman, W.J.J. Assendelft.
 • Identificatie van patiëntveiligheidsrisico’s in zorgtransities: validatie en betrouwbaarheid van een medisch-dossieronderzoek in een gecombineerd dossier van huisarts en ziekenhuis. M.A. van Melle, D.L.M. Zwart, O.J. Verkerk, J.M. Poldervaart, H.F. van Stel, N.J. de Wit.
 • EHealth in de behandeling van urine-incontinentie bij vrouwen: ervaringen en voorkeuren van patiënten bij het gebruik van een mobiele applicatie. N.J. Wessels, A.M.M Loohuis, P. Jellema, J.H. Dekker, M. Berger, M.H. Blanker.
 • Routine zorgdata in predictieonderzoek. S. van Doorn, T.P. Brakenhoff, K.G.M. Moons, A.W. Hoes, G.J. Geersing.
 • Internationale definitie van een point-of-care-test in de huisartsenpraktijk: Delphi-onderzoek. A.M.R. Schols, G.J. Dinant, R. Hopstaken, C. Price, R. Kusters, J.W.L. Cals.
 • Hoofdletsel in Nederland. H. Gerritsen, F.A. van de Laar, H.J. Schers.
 • Gevalideerd is niet valide. L.J. Meijer, E. de Groot, R.A.M.J. Damoiseaux, F.G. Schellevis.
 • Toepassing van gezondheidsgerelateerde doelen bij een medicatiebeoordeling: een interim-analyse van het DREAMeR-onderzoek. M.A. Verdoorn, T. Vogelzang, H.F. Kwint, J. Gussekloo, J.W. Blom, M.L. Bouvy.
 • Zelftriage voor spoedeisende zorg met de App ‘Moet ik naar de dokter?’ – praktisch, veilig en efficiënt? A.W. van der Velden, N. Verzantvoort, T. Teunis, T.J.M. Verheij.
 • Evidence based medicine en passende verantwoording in het leveren van patiëntgerichte zorg. M. Felder, H. van de Bovenkamp, W.J. Meerding, A. de Bont.
 • App-behandeling voor urine-incontinentie bij volwassen vrouwen in de Nederlandse huisartsenpraktijk vergeleken met standaard zorg: een mixed methods design. A.M.M. Loohuis, N.J. Wessels, P. Jellema, M.Y. Berger, J.H. Dekker, M.H. Blanker.
 • Helpt onlinekeuzehulp bij onbedoelde zwangerschap? A. van der Heij, J. Maas.
 • Onder druk voor abortus kiezen. A. van der Heij, J. Maas.
 • HIS-gegevens als basis voor surveillance: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. M. Hooiveld, R. Verheij.
 • Design of the TEE-study: Together for Evident Evidence. L.S. Welink, L.S. Welink, M.E.L. Bartelink, P. Pype, M. Deveugele, R.A.M.J. Damoiseaux, E. de Groot.

Astma/COPD/Stoppen met roken

 • Overdiagnostiek van astma bij kinderen in de eerste lijn. I. Looijmans, K. van Luijn, T.J. Verheij.
 • Overdiagnostiek van astma bij volwassenen in de eerste lijn. I. Looijmans, M. Zakhimi, T.J. Verheij.
 • Artsen ondersteunen hun COPD-patiënten onvoldoende bij het stoppen met roken. E.A.M. van Eerd, M.B. Risør, M. Spigt, M. Godycki-Cwirko, E. Andreeva, N. Francis, A. Wollny, H. Melbye, O. van Schayck, D. Kotz.
 • Een stoppen-met-rokendiscussie na het uitstrijkje: een kwalitatief onderzoek. M.B.L. Mansour, K.M. van Asselt, M.R. Crone, N.H. Chavannes, H.C.P.M. van Weert.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen