NHG Forum

Onderzoeksprojecten huisartsgeneeskunde

Gepubliceerd
29 maart 2024
ZonMw subsidieert 7 nieuwe onderzoeksprojecten vanuit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Het NHG is hierbij betrokken. Het gaat om de programmalijn ‘Enkelvoudige onderzoeksvragen’, waarbij het doel is om in korte tijd antwoord te geven op kennisvragen. Deze projecten ondersteunen huisartsen bij hun werk in de dagelijkse praktijk.