Nieuws

Onduidelijke rol van TENS bij chronische pijn

Gepubliceerd
26 september 2019
De effectiviteit van transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) bij de behandeling van chronische pijn is onduidelijk. De beschikbare data uit verschillende cochranereviews zijn zo beperkt dat je de werkzaamheid en het bijwerkingenprofiel niet goed kunt beoordelen.
0 reacties

Eén op de vijf Nederlanders kampt met chronische pijn. De NHG-Standaard Pijn adviseert zelfmanagement door voorlichting en bevordering van een actieve leefstijl. Ondanks de consensus over terughoudendheid met opiaten is de uitgifte van oxycodon meer dan verdubbeld tussen 2013 en 2017. Een goede (niet-medicamenteuze) behandeling voor chronische pijn is essentieel.

TENS, het toedienen van lage voltages stroom via elektrodes op de huid, zou een alternatieve behandeling kunnen zijn. De auteurs van deze cochranereview bekeken acht cochranereviews over TENS bij chronische pijn. Deze reviews richtten zich op verschillende oorzaken van chronische pijn en bevatten 51 RCT’s en 2895 patiënten. De reviews waren van hoge kwaliteit, maar de geïncludeerde RCT’s bevatten vaak weinig patiënten en waren van lage kwaliteit. Zes van de acht reviews waren beschrijvend van aard en werden daarom niet geanalyseerd. Van de overige twee reviews liet één een gemiddeld verschil zien van 1,58 (95%-BI -2,08 tot -1,09) op een pijnschaal van 0 tot 10 ten voordele van TENS in vergelijking met een placeboprocedure. In de tweede review (TENS versus placebo of geen behandeling) was het verschil op de pijnschaal 0,85 (SMD) ten voordele van TENS (95%-BI -1,36 tot -0,34).

De beschikbare data over dit onderwerp bestaan met name uit beschrijvende reviews of reviews met kleine onderzoeken van onvoldoende kwaliteit. De auteurs van deze review over reviews trekken daarom geen conclusie of TENS baat dan wel schaadt. Met het oog op de (dreigende) opiatenepidemie zullen we patiënten met chronische pijn dus vooral moeten blijven steunen en coachen.

Literatuur

  • Gibson G, et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic pain – an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database Syst Rev 2019;4:CD011890.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen