Nieuws

Oneigenlijke behandeling van slapeloosheid?

Gepubliceerd
12 maart 2014

Slaapproblemen zijn een veelgehoorde klacht in de huisartsenpraktijk, en slaapmedicatie wordt vaak voorgeschreven. Richtlijnen over slaapproblemen en slaapmiddelen geven richting bij het te volgen beleid. Maar sluit de richtlijn ook aan bij de dagelijkse praktijk? Brits onderzoek laat zien dat huisartsen druk voelen om slaapmedicatie voor te schrijven en dat amitriptyline veel wordt voorgeschreven.

Hazel Everitt et al. wilden weten wat de behandelstrategieën zijn van huisartsen voor slaapproblemen. Door middel van vragenlijsten van 166 huisartsen en 23 interviews kregen ze een beeld van de dagelijkse praktijk.

Huisartsen gaven aan dat ze vaak allereerst angst en depressie onderzochten als onderliggende aandoeningen. Advies over slaaphygiëne was de behandeling van eerste keus, maar werd door de huisartsen vaak als ontoereikend ervaren. Zij ervoeren druk om slaapmedicatie voor te schrijven. Ondanks kennis over bijwerkingen en afhankelijkheid schreven veel huisartsen benzodiazepinen voor. Opvallend is bovendien dat huisartsen vaak een lage dosis amitriptyline voorschreven, ook al is dit middel niet geregistreerd voor slaapstoornissen.

Is dit Britse onderzoek ook van toepassing op de Nederlandse huisartsenpraktijk? Advisering over slaaphygiëne speelt een grote rol in de NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen, maar hoe huisartsen de effectiviteit hiervan ervaren in de dagelijkse praktijk is onduidelijk. Evenmin is bekend hoe vaak Nederlandse huisartsen amitriptyline voorschrijven bij slaapproblemen. Onderzoek hiernaar en advies hieromtrent in de NHG-standaard is wellicht welkom.

Everitt H, et al.: GPs’ management strategies for patients with insomnia: a survey and qualitative study. Br J Gen Pract 2014;64(619):e112-e119

Foto: Alexandre GI/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen