Nieuws

Online diensten nog te weinig onder de aandacht

Gepubliceerd
31 maart 2016
Dossier
Herhaalrecepten aanvragen via de website, online afspraken maken of videoconsulten voeren: de helft van de patiënten weet niet of zijn of haar huisarts deze online diensten aanbiedt. Er wordt nog maar mondjesmaat gebruikgemaakt van deze internetservices terwijl een grote meerderheid van de huisartsen in Nederland een of meer van deze services aanbiedt. Een substantieel deel van de patiënten geeft aan wel positief te staan tegenover online diensten.
Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht stuurden een vragenlijst aan 1500 deelnemers van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Vanuit dit panel, dat representatief is qua leeftijd en geslacht voor de Nederlandse bevolking, reageerden 769 mensen op de vragenlijst. Na exclusie van mensen die het afgelopen jaar geen contact hadden met hun huisarts (176) en onvolledig ingevulde vragenlijsten (47) konden 546 vragenlijsten worden geanalyseerd.
Wat blijkt: slechts 2,2% maakte online een afspraak, 2,9% stelde een vraag via internet en 10,4% vroeg een herhaalrecept aan via de website. Uit de e-health monitor 2015 van het Nictiz (download vooral de handige Infographic) blijkt dat veel huisartsen de mogelijkheid bieden een vraag te stellen via email of de website (58%) en dat zij het online aanvragen van herhaalrecepten ondersteunen (72%).
Ongeveer eenderde van de deelnemers gaf aan positief te staan tegenover online afspraken plannen, online vragen stellen en het ontvangen van digitale herinneringen aan afspraken. Bijzonder is dat maar 14,7% aangeeft positief te staan tegenover videoconsultvoering vergeleken met 45,8% voor online herhaalrecepten.
Het opvallendst in dit onderzoek is dat ruim de helft van de deelnemers aangaf niet te weten of zijn of haar huisarts online diensten aanbiedt. En dit terwijl 94% van de Nederlandse huishoudens thuis toegang tot internet heeft en 55% van de mensen tussen de 65 en 75 jaar dagelijks internet gebruikt. Bovendien weten we dat internet voor Nederlanders de belangrijkste bron van gezondheidsgerelateerde informatie is.
Kortom, huisartsen zouden hun patiënten attent moeten maken op de online diensten die zij aanbieden en hen moeten stimuleren om deze te gebruiken.
Annet Sollie

Literatuur

  • 1.Huygens MW, et al. Internet services for communicating with the general practice: barely noticed and used by patients. Interact J Med Res 2015;4:e21.
  • 2.www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Infographics/Infographic_eHealth_monitor2015.pdf.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen