Nieuws

Online-diensten nog te weinig onder de aandacht

Gepubliceerd
1 februari 2016

Herhaalrecepten aanvragen via de website, online afspraken maken, videoconsulten voeren: de helft van de patiënten weet niet of zijn of haar huisarts deze online-diensten aanbiedt. Er wordt nog maar mondjesmaat gebruikgemaakt van deze internetservices terwijl een grote meerderheid van de huisartsen in Nederland een of meer van deze services aanbiedt. Een substantieel deel van de patiënten geeft aan wel positief te staan tegenover online-diensten.

Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht stuurden 1500 deelnemers aan het Consumentenpanel Gezondheidszorg een vragenlijst. Vanuit dit panel, dat representatief is qua leeftijd en geslacht ten opzichte van de Nederlandse bevolking, reageerden 769 mensen op de vragenlijst. Na exclusie van mensen die het afgelopen jaar geen contact hadden met hun huisarts (176) en onvolledig ingevulde vragenlijsten (47) konden 546 vragenlijsten worden geanalyseerd.

Wat blijkt: slechts 2,2% maakte online een afspraak, 2,9% stelde een vraag via internet en 10,4% vroeg een herhaalrecept aan via de website. Uit de e-health monitor 2015 van het Nictiz (download vooral de handige infographic!) blijkt dat veel huisartsen de mogelijkheid bieden een vraag te stellen via email of de website (58%) en dat zij het online aanvragen van herhaalrecepten ondersteunen (72%).

Ongeveer een derde van de deelnemers gaf aan positief te staan tegenover online afspraken plannen, online vragen stellen en het ontvangen van digitale herinneringen aan afspraken. Bijzonder is dat maar 14,7% aangeeft positief te staan tegenover video consultvoering in contrast met 45,8% positieve attitude tegenover online herhaalrecepten.

Het opvallendste in dit onderzoek is dat ruim de helft van de deelnemers aangaf niet te weten of zijn of haar huisarts online-diensten aanbiedt. En dit terwijl 94% van de Nederlandse huishoudens toegang tot internet thuis heeft en 55% van de mensen tussen de 65 en 75 jaar dagelijkst internet gebruikt. Bovendien weten we dat internet voor Nederlanders de belangrijkste bron van gezondheidsgerelateerde informatie is.

 Kortom, huisartsen zouden hun patiëntenpopulatie attent moeten maken op de online-diensten die zij aanbieden en moeten stimuleren om deze te gebruiken.

Huygens MW,et al. Internet services for communicating with the general practice: barely noticed and used by patients. Interact J Med Res 2015;4:e21.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen