Nieuws

Online therapie voor angstige en depressieve jongeren

Gepubliceerd
3 december 2020
Door lange wachttijden bij de ggz krijgen jongeren met angst en depressie vaak geen behandeling, ondanks de ernst van hun probleem. Online therapie kan dan uitkomst bieden. Daarmee kunnen jongeren (voorlopig) redelijk goed worden behandeld. Dat blijkt uit een systematisch literatuuronderzoek.
0 reacties

De auteurs includeerden 24 onderzoeken. In de meta-analyse vergeleken zij ‘computerized’ cognitieve gedragstherapie (cCGT) met een actieve of passieve controlegroep. De actieve groep bestond uit patiënten die ‘gewone’ CGT of een standaard behandeling kregen. In de passieve controlegroep zaten patiënten die op een wachtlijst stonden, of alleen informatie of placebo kregen.

Uit de meta-analyse bleek dat cCGT vergeleken met een passieve controlegroep een matig effect had op depressieve symptomen (g = 0,51 (matig effect Cohen’s effect size); 95%-BI 0,30 tot 0,72; NNT = 3,55) en op angstklachten (g = 0,44; 95%-BI 0,23 tot 0,65; NNT = 4,10). Dit effect werd direct na de behandeling gemeten. Vergeleken met een actieve controlegroep had cCGT een minimaal tot zelfs negatief effect (voor angstklachten g = 0,04; 95%-BI -0,23 tot 0,31; voor depressieve klachten g = -0,70; 95%-BI -1,51 tot 0,11). Op de middellange termijn (6 tot 12 maanden) zagen de auteurs alleen een klein effect van cCGT op depressieve klachten (al dan niet in combinatie met angst), vergeleken met een passieve controlegroep (g = 0,27; 95%-BI 0,09 tot 0,45; NNT = 6,58).

Bij deze analyse passen enkele kanttekeningen. Zo was er sprake van een beperkte power, een lage kwaliteit en grote heterogeniteit van de meeste onderzoeken. Toch laat dit literatuuronderzoek kleine maar belangrijke positieve effecten zien van cCGT versus een passieve controlegroep. De cCGT-interventie lijkt niet effectiever dan een actieve behandeling. Voor de praktijk kan het dus zinvol zijn alvast met een online behandeling te starten gedurende de wachttijd, maar de online behandeling is vooralsnog geen vervanging van de face-to-face standaardbehandeling.

Literatuur

  • Christ C, et al. Internet and computer-based cognitive behavioral therapy for anxiety and depression in adolescents and young adults: systematic review and meta-analysis. J Med Internet Res 2020;22:e17831.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen