Nieuws

Onnodige verpleegkundige handelingen op een rij

Gepubliceerd
14 augustus 2017

Onderzoekers van IQ healthcare van het Radboudumc hebben een lijst opgesteld van 66 verpleegkundige handelingen waarvan is aangetoond dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken. Stoppen met deze handelingen zou besparing van tijd en geld opleveren, ook in de huisartsenpraktijk.

De onderzoekers bekeken 125 kwaliteitsstandaarden en richtlijnen voor verpleegkundigen. Zij zochten naar aanbevelingen over handelingen die verpleegkundigen beter kunnen laten. Daarbij was de voorwaarde dat er bewijs moest zijn dat die handelingen niet werken. Veel aanbevelingen gaan over het niet toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen en het niet gebruiken van reinigings- en ontsmettingsmiddelen, omdat deze niet leiden tot minder infecties.

De onderzoekers vonden ook twee aanbevelingen voor praktijkondersteuners.

  • Doe geen uitgebreide screening op kwetsbaarheid bij oudere patiënten. Het meten van kwetsbaarheid bij ouderen in de praktijk kan het best stapsgewijs worden gedaan. Gebruik eerst een screeningsinstrument waarbij met een korte reeks vragen de kans op kwetsbaarheid wordt ingeschat, bijvoorbeeld de GFI. Patiënten die niet in de categorie kwetsbaar vallen, hebben geen uitgebreide screening nodig.
  • Gebruik in de eerste lijn geen screeningsinstrument bij het vermoeden van een depressie. De richtlijnwerkgroep acht het niet wenselijk om alle patiënten te screenen. Vraag naar een depressieve stemming en/of naar het verlies van interesse of plezier en ga bij een instemmend antwoord over tot nadere diagnostiek.

 

Het lijkt waarschijnlijk dat praktijkondersteuners in hun spreekuren ook andere handelingen verrichten die niet per se nodig zijn. Zo komen diabetespatiënten in veel praktijken nog vier keer per jaar op controle, terwijl uit onderzoek blijkt dat dit niet zinvol is als de patiënt goed is ingesteld. Ook komt zelfcontrole bij niet-insulineafhankelijke diabetespatiënten voor, terwijl uit onderzoek blijkt dat dit niet lijdt tot een beter HbA1c of betere kwaliteit van leven. Wees dus ook in de huisartsenpraktijk alert op onnodige handelingen. 

http://www.iqhealthcare.nl/nl/nieuws/2017/06/wat-kan-een-verpleegkundige-beter-laten-stoppen-onnodige-zorg-bespaart-leed-en-geld/

 

Reacties (1)

Adriaan Keij (niet gecontroleerd) 21 augustus 2017

Da's heel mooi, "een lijst van 66 verpleegkundige handelingen waarvan is aangetoond dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken" en "Stoppen met deze handelingen zou besparing van tijd en geld opleveren, ook in de huisartsenpraktijk".

Nu de volgende lijst: een overzicht van 'medicijnen' die géén geneesmiddel zijn maar slechts de symptomen bestrijden - meestal met meer bijwerkingen dan dat er sprake is van 'genezing'. Sla de literatuur er maar op na en probeer eens een onderzoek 'waarin de werkzaamheid (door de fabrikant...) werd bewezen' te reproduceren. Lukt in de meeste gevallen niet, dus wég d'r mee! Ik voorspel: die lijst wordt véél langer.

Laat me een voorzetje doen: cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers, protonpompremmers (eufemistisch 'maagbeschermers' genoemd). Allemaal verstrekkingen die NIETS opleveren qua gezondheid en levensverwachting - uitgezonderd voor de farmaceutische industrie uiteraard: die lacht zich een breuk om al die goedgelovige (angstige) patiënten, kaskrakers zijn het!

Verder lezen