Wetenschap

Ontvangen

Gepubliceerd
10 maart 2001

Depressive symptoms in the elderly

Negative life events and buffering factors 136 bladzijden. ISBN 909014197-9. Promotie: 28 november 2000, Rijksuniversiteit Leiden. Promovendus: V. Kraaij (1969), klinisch en gezondheidspsycholoog. Promotores: prof.dr. C.M.J.G. Maes, prof dr. Ph. Spinhoven.

Otitis media with effusion in infants

The effects of ventilation tubes 227 bladzijden. ISBN 90-9013867-6. Promotie: 9 november 2000, Katholieke Universiteit Nijmegen. Promovendus: M.M. Rovers (1973), epidemioloog. Promotores: prof.dr. G.A. Zielhuis, prof.dr. P. van den Broek.

Een levenlang goed gezelschap

Empirisch onderzoek naar de betekenis van gezelschapsdieren voor de kwaliteit van leven van ouderen 192 bladzijden. ISBN 90-393-2550-2. Promotie: 8 november 2000, Universiteit Utrecht. Promovendus: J.M.P. Enders-Slegers (1945), klinisch psycholoog. Promotoren: prof.dr. M.J.M. van Son, prof.dr. H. 't Hart, prof.dr. H. de Vries.

A nursing innovation explored 160 bladzijden. ISBN 90-6905-488-4. Promotie: 24 november 2000, Universiteit Maastricht. Promovendus: D. Temmink (1971), gezondheidswetenschapper. Promotoren: prof.dr. H. Huijer Abu-Saad, prof.dr. J. van der Zee; copromotor: dr. A.L. Francke.

The impact of harm reduction-based methadone treatment on HIV infection and mortality

142 bladzijden. Promotie: 19 december 2000, Universiteit van Amsterdam. Promovendus: M.W. Langendam (1968), epidemioloog. Promotor: prof.dr. R.A. Coutinho; copromotor: dr. E.J.C. van Ameijden.

Exercise training in the treatment of obesity

Metabolic and cardiovascular effects 176 bladzijden. ISBN 909013994-X. Promotie: 30 november 2000, Universiteit Maastricht. Promovendus: D.P.C. van Aggel-Leijssen (1971), gezondheidswetenschapper. Promotor: prof.dr.ir. W.H.M. Saris; copromotor: dr. M.A. van Baak.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen