Wetenschap

Ontvangen proefschriften

Gepubliceerd
10 december 2001

Somatising patients in general practice

Reattribution, a promising approach 129 pagina's. ISBN 90-5669-056-6 Promotie:17 oktober 2001, Vrije Universiteit Amsterdam Promovendus: A.H. Blankenstein (1954) Promotoren: prof.dr. M. de Haan, prof.dr. J.A. Knottnerus Copromotoren: dr. H.E. van der Horst, dr. P.J.M. Portegijs

Second opinion. De keuze is aan u

219 pagina's. ISBN 90-5352-547-5 Promotie: 7 september 2001, Universiteit Twente Promovendus: H. Coumou (1946) Promotoren: prof.dr. E.R. Seydel, prof.dr. H. Lamberts

De psychohygiënisten. Psychiatrie, cultuur-kritiek en de beweging voor geestelijke volksgezondheid in Nederland, 1924-1970

415 pagina's. ISBN 90-5875-025-6 Promotie: 10 oktober 2001, Universiteit van Amsterdam Promovendus: L. de Goei (1956) Promotor: onbekend

Protoprofessionalisering. Een empirisch onderzoek naar de validiteit van protopro-fessionalisering en naar haar verbanden met gezond(heids)gedrag, ziektegedrag en gezondheidstoestand

309 pagina's. ISBN 90-6464-377-6 Promotie:19 september 2001, Katholieke Universiteit Nijmegen Promovendus: J.W. Furer (1948) Promotoren: prof.dr. J.M.G. Persoon, prof.dr. A.J.A. Felling Copromotor: dr. B. Tax

Common foot problems. Studies in the community and in general practice

238 pagina's. ISBN 90-393-2821-8 Promotie: 2 oktober 2001, Universiteit Utrecht Promovendus: K.J. Gorter (1950) Promotor: prof.dr. R.A. de Melker Copromotor: dr. M.M. Kuyvenhoven

Non-specific abdominal complaints in general practice. Health status, clinical course and burden of illness

124 pagina's. ISBN 90-9015074-9 Promotie: 26 oktober 2001, Universiteit Maastricht. Promovendus: H.A.M. van den Heuvel-Janssen (1968) Promotoren: prof.dr. J.A. Knottnerus, prof.dr. L.M. Bouter Copromotoren: dr. J.W.M. Muris, prof.dr. B.W. Koes

Determinants of mortality in old age

98 pagina's. ISBN 90-75092-25-3 Promotie: 12 september 2001, Universiteit Leiden Promovendus: G.J. Izaks (1963) Promotoren: prof.dr. D.L. Knook, prof. dr. R.G.J. Westendorp

Diabetes: a true trouble. Studies on cardiovascular risk, ethnicity, socioeconomic position and intervention possibilities

139 pagina's. ISBN 90-806503-1-5 Promotie: 2 november 2001, Vrije Universiteit Amsterdam Promovendus: B.J.C. Middelkoop (1952) Promotor: prof.dr. G. van der Wal

Palliatieve zorg door de huisarts. Ervaringen van huisartsen, patiënten en naaststaanden

199 pagina's. ISBN 90-9015072-2 Promotie:10 oktober 2001, Universiteit Leiden Promovendus: M.E.T.C. van den Muijsenbergh (1956) Promotoren: prof.dr. M.P. Springer, prof.dr. H.M. Dupuis Copromotor: dr. H. Kruijff

Predictors and consequences of falls and fractures in the elderly

165 pagina's. ISBN 90-5669-057-4 Promotie: 31 oktober 2001, Vrije Universiteit Amsterdam Promovendus: S.M.F. Pluijm (1968) Promotor: prof.dr. L.M. Bouter Copromotoren: dr. P.T.A.M. Lips, dr. J.H. Smit

Quantitative signal detection in pharma-covigilance

197 pagina's. ISBN 90-393-2796-3 Promotie: 1 oktober 2001, Universiteit Utrecht Promovendus: E.P. van Puijenbroek (1960) Promotoren: prof.dr. H.G.M. Leufkens, prof.dr. A.C.G. Egberts

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen