Nieuws

In ontwikkeling

Gepubliceerd
24 juli 2009

Jubileum

De afdeling huisartsgeneeskunde van het AMC vierde op 4 juni haar 40-jarige bestaan. Er is veel veranderd. Veertig jaar geleden werd drs. Ben Polak benoemd tot lector, met de opdracht een instituut op te zetten. De huisartsen moesten bedelen om onderwijstijd, er waren geen colleges, misschien een enkel werkgroepje. Studenten kregen op vrijwillige basis ’s avonds les bij goedwillende huisartsen. Anno 2009 is de afdeling huisartsgeneeskunde wat betreft basisonderwijs een van de omvangrijkste afdelingen van het AMC en bestaat er een bloeiende huisartsopleiding met ruim 200 huisartsen in opleiding. Polak, later benoemd tot hoogleraar, had onderzoek niet als hobby. Dat liet hij graag over aan gedragswetenschappers, die aanvankelijk dan ook de kern van de huisartsopleiding vormden. Dat paste in de tijdgeest: communicatie was belangrijk en de dokter moest van zijn voetstuk komen. Die focus veranderde met de komst van Henk Lamberts. Toen werd wetenschappelijk onderzoek de kern van de academische discipline en dat onderzoek diende ook door huisartsen te worden gedaan. De epidemiologie deed haar intrede en daarmee werd een fundament onder ons vak gelegd. Die visie is niet verdwenen, maar onder opvolger Bert Schadé werd de focus weer breder, zowel qua inhoud (ethische vraagstukken, beleving en wensen van de patiënt, onderzoek van het onderwijs, diversiteit) als qua methode (kwalitatief onderzoek). Ondertussen groeide de afdeling als kool. Er werken nu meer dan 100 mensen, er zijn 240 huisartsopleiders actief en evenzoveel coassistentenopleiders. Het junior coschap huisartsgeneeskunde deed zijn intrede en honderden praktiserende huisartsen werken mee aan wetenschappelijk onderzoek. Ik denk dat een soortgelijk verhaal voor alle afdelingen huisartsgeneeskunde geldt en daar kunnen we met zijn allen trots op zijn. Uiteindelijk is veertig jaar helemaal niet zo lang. Ook al lijkt de tegenwind, vooral in politieke zin, de laatste tijd wat toegenomen, dan nog is de huisartsgeneeskunde zowel maatschappelijk als academisch stevig verankerd en in staat een stootje op te vangen.

De nieuwe website van H&W

Bij zo veel vooruitgang kon H&W natuurlijk niet achterblijven. We kregen vaak klachten over onze website en daarin hadden de klagers gelijk. Feitelijk was de site niet meer dan een archief, maar daarin komt nu verandering. Samen met de uitgever, BSL, hebben we de site vernieuwd en uitgebreid (www.henw.org). Zo kunt u nu direct doorlinken naar PubMed. Dan heeft u ten minste ook echt iets aan de referenties die we steeds zo plichtsgetrouw vermelden. Verder hebben we de zoekfunctie uitgebreid en kunt u desgewenst zelf een archief aanleggen. Niet alle vernieuwingen zijn al zichtbaar, maar binnenkort kunnen we beeld, geluid en andere informatiebronnen aan de artikelen toevoegen. Lezers kunnen nu ook direct reageren op een artikel. Tot nu toe zat de redactie daar altijd tussen en duurde het soms maanden eer een ingezonden brief kon worden geplaatst. Dat is verleden tijd en daarmee kan de discussie losbarsten. We zullen slechts ingrijpen bij ernstige delicten. Ik zou zeggen: probeer het eens en stel ons er vooral van op de hoogte als u onvolkomenheden tegenkomt. We willen via de site vaker in contact komen met onze lezers, bijvoorbeeld via vragen (polls) en reacties. Dat zal de kwaliteit van de geboden informatie zeker ten goede komen. We zijn benieuwd naar uw reactie. Henk van Weert

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen