Nieuws

Ontwikkelingen in het Rijksvaccinatieprogramma

Gepubliceerd
21 januari 2021
De vaccinatiegraad in Nederland is voor het eerst in 5 jaar licht gestegen, voor vrijwel alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RIVM-rapport over surveillance en ontwikkelingen in het RVP in de periode 2019-juni 2020 bevat positieve noten.
0 reacties

De HPV-vaccinatiegraad voor meisjes steeg het sterkst, naar 53% (+7,5%). De vaccinatiegraad voor BMR is landelijk het hoogst (93,6%; stijging +0,7%). De voorlopige vaccinatiegraad voor MenACWY van adolescenten geboren in de periode 2001-2005 is hoog (86%), net als de totale MenACWY-vaccinatiegraad (93,2%). Van alle kinderen heeft 90,8% op 2-jarige leeftijd alle RVP-vaccinaties volgens schema ontvangen; 92,2% heeft DKTP op 4-jarige leeftijd gehad en 89,7% BMR/DTP op 9-jarige leeftijd.

Het RIVM schat dat hierdoor de nodige ziektelast is voorkomen, uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALYs). De meeste winst werd behaald voor HPV (19.400 DALYs), invasieve pneumokokkenziekte (9500 DALYs/jaar) en kinkhoest (2600 DALYs/jaar). Daar staat tegenover dat in 2019 7378 mogelijk vaccingerelateerde bijwerkingen werden gerapporteerd (alle mild), een stijging van 32% (vooral door de MenACWY-inhaalcampagne).

Voor het vergroten van de acceptatie van vaccins zijn volgens het RIVM 2 factoren van belang: informatie op maat aan specifieke doelgroepen en het betrekken van zorgprofessionals. Zwangere vrouwen krijgen bijvoorbeeld het liefst informatie over de kinkhoestvaccinatie van hun eigen verloskundige of gynaecoloog.

De prevalentie van RSV bij huisarts-peilstations was 6,4% in de periode 2019-2020, lager dan de gebruikelijke 12%, met de kanttekening dat begin 2020 meer peilmonsters werden afgenomen vanwege de COVID-19-pandemie. Opvallend is ook dat dit seizoen (vanaf oktober 2020) nog nauwelijks RSV-infecties heeft opgeleverd, mogelijk door social distancing-maatregelen maar er wordt ook rekening gehouden met een uitgestelde epidemie.

Al met al is de landelijke vaccinatiegraad rond de 90%, met een lichte stijging in het afgelopen jaar. De COVID-19-pandemie dit voorjaar lijkt een beperkte impact te hebben op de opkomst. Huisartsen kunnen bijdragen aan de vaccinatiegraad door specifieke doelgroepen gericht te informeren.

Literatuur

  • RIVM. Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland: surveillance en ontwikkelingen in 2019-2020. Bilthoven: RIVM, 2020.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen