Nieuws

Oogheelkunde

Gepubliceerd
7 januari 2015
Doelgroep huisartsen (in opleiding).
Inhoud Aan de hand van casuïstiek worden oogheelkundige afwijkingen besproken. Eerst visusstoornissen op verschillende leeftijden, waarbij de oorzaak van de stoornissen, de manier van diagnostisch refractioneren en de eventuele behandeling worden uitgelegd. Daarna komen aandoeningen van verschillende delen van het oog aan de orde. Er is aandacht voor de chronische ziekten: diabetes, glaucoom, cataract en maculadegeneratie. De auteurs behandelen ook aandoeningen van het voorste oogsegment.
Onder de titel ‘Oogheelkunde op de huisartsenpost’ worden in kort bestek spoedgevallen beschreven. Deze kunnen ook in de alledaagse praktijk voorkomen en zijn niet specifiek voor de huisartsenpost. De auteurs leggen uit waarom de patiënt en de huisarts een hoogenergetisch trauma wel als een spoedgeval ervaren en de oogarts dit met enige adviezen uitstelt naar de dagpraktijk. Maar is amaursis fugax nu een spoedgeval dat direct door de neuroloog gezien moet worden of kan dat wachten tot de volgende dag? Acuut glaucoom wordt niet behandeld omdat een huisarts dat maar eenmaal in zijn beroepsleven zou zien.
Oordeel Het boek behandelt een groot deel van de oogheelkundige problemen die een huisarts tegenkomt in de praktijk. Het is logisch opgebouwd en leest makkelijk. De laatste hoofdstukken zijn wat minder verdiepend en gestructureerd.
De auteurs zijn enthousiast over het oogheelkundige vak, propageren diagnostiek door de huisarts en het gebruik van spleetlamp, die zij onmisbaar vinden. Slechts weinig recent opgeleide huisartsen hebben een coschap oogheelkunde gevolgd. De NHG-Standaard stelt het hebben van een spleetlamp in de praktijk facultatief. Het werken in een samenwerkingsverband biedt de mogelijkheid om met uitgebreidere apparatuur ervaring op te doen. Iedere huisarts moet zelf grenzen stellen aan de kunde van het diagnosticeren en het behandelen van oogheelkundige afwijkingen en zo mogelijk samenwerking met een optometrist moeten zoeken.
Dit boek nodigt de geïnteresseerde huisarts zeker uit om zichzelf te spiegelen en aan de hand van dit boek het eigen handelen nog eens kritisch te bekijken.
Jan-Peter Eusman

Waardering: ***

zeer matig *
matig **
redelijk ***
goed ****
uitstekend *****

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen