Nieuws

Oogsten

Gepubliceerd
2 maart 2011

Het kan verkeren: nog maar elf jaar geleden was systematische preventie in de huisartsenpraktijk discutabel en in dit nummer vindt u de NHG-Standaard PreventieConsult. Verder kijken we naar de oogst van afgelopen jaar; ook die stemt tevreden.

Preventie in opmars

‘Systematische preventie van hart- en vaatziekten in de huisartspraktijk is niet zinvol’ zo luidde de titel van de doorwrochte beschouwing van Boot en Meijman die in 1999 in H&W verscheen. De auteurs noemden drie bezwaren. In de eerste plaats de geringe te verwachten effecten op cardiovasculaire sterfte; ten tweede de vraag of dit wel een taak voor de huisarts zou moeten zijn en ten slotte de zorg dat consequente doorvoering van zo’n programma de normale huisartsenzorg in gevaar zou brengen. Hoewel het artikel in een volgend nummer een stevige ingezonden brief van Frijling en anderen opleverde, waarin de argumenten van Boot en Meijman werden weerlegd, stonden Boot en Meijman zeker niet alleen in hun afwijzing. En nu is er de nieuwe NHG-Standaard PreventieConsult module Cardiometabool. Systematische preventie is inmiddels de norm, niet alleen van hart- en vaatziekten, maar ook van diabetes en nierschade. Wat is er in die periode van elf jaar gebeurd? We hebben een beter inzicht gekregen in de winst die kan worden behaald en die winst is aanzienlijk. De preventieparadox maakt bovendien duidelijk dat risicoreductie bij gezonde volwassenen meer oplevert dan bij mensen met al aanwezige coronaire hartziekten. Preventie is een taak van de huisarts geworden en de huisartsenpraktijk is aanzienlijk veranderd: het oude model van een fulltime huisarts met een parttime doktersassistente heeft alom plaatsgemaakt voor een praktijk waarin het ondersteunend personeel de huisartsen in aantal aanzienlijk overtreft. Dat biedt mogelijkheden.

Oogstjaar 2010

Ondanks de natte zomer en de strenge winter was onze oogst meer dan behoorlijk: tonen van rood bosfruit met een intense afdronk. We hebben geen enkel nummer hoeven overslaan bij gebrek aan kopij. De rubriek Journaal was iedere maand geheel gevuld, al zouden we meer inzendingen van buiten (ja lezer, het gaat om u!) op prijs stellen. Ook andere vaste rubrieken (Spreekuur!, Import, PEARLS, Kennistoets) verschenen met ijzeren regelmaat. Tien van de twaalf afleveringen bevatten een NHG-Standaard. Bij de onderzoeksartikelen, de corebusiness van het tijdschrift, werden originele (dat wil zeggen niet eerder gepubliceerde) publicaties afgewisseld met vertalingen van recent verschenen Engelstalige artikelen. Dat laatste zien we overigens niet als een teken van armoede: als zo’n onderzoek is uitgevoerd in de Nederlandse huisartsenpraktijk en de resultaten de drukinkt waard zijn, is het alleszins te rechtvaardigen om ze ook voor de Nederlandse huisarts toegankelijk te maken. In 2010 ontvingen we 43 origineel Nederlandstalige onderzoeksartikelen. Daarvan werden er twee meteen afgewezen, de overige werden door referenten (dank daarvoor!) van commentaar voorzien en daarna in de maandelijkse redactievergadering besproken. Een deel van deze manuscripten zit nog in de beoordelingspijplijn, waardoor hun lot nog niet zeker is. We wezen 21 manuscripten af. De auteurs van de overige manuscripten kregen het verzoek hun stuk te verbeteren en opnieuw in te dienen. De eindresultaten ziet u dit jaar in druk verschijnen. Henny Helsloot, Hans van der Wouden

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen