Nieuws

Ook niet-medicamenteuze behandeling van astma is effectief

Gepubliceerd
25 september 2019
Astmapatiënten zijn vaak goed te behandelen met medicatie. Daarnaast geven huisartsen veel verschillende adviezen over niet-medicamenteuze behandeling van astma. Dit onderzoek geeft aan dat die adviezen effect hebben, met name als huisartsen deze afstemmen op de specifieke situatie van de patiënt.
0 reacties

Franse huisartsen voerden een literatuuronderzoek uit en dat leverde 82 artikelen op over de effecten van niet-medicamenteuze behandeling bij astmapatiënten. Het betrof literatuuroverzichten en RCT’s. De onderzoeken werden met name uitgevoerd in Noord-Europa, Australië en Noord-Amerika.

De auteurs geven de effecten van de onderzoeken overzichtelijk weer en hoewel de algemene kwaliteit ervan laag was, konden ze toch enige conclusies trekken. Door de vele verschillende behandelingen zijn deze moeilijk kort weer te geven. In het algemeen geldt dat een gepersonaliseerde behandeling het best werkt (zoals luchtfilters in huizen waar patiënten passief meeroken, aanpassing verwarming en ventilatie als die niet adequaat zijn). Het effectiefst zijn echter de behandelingen die zijn gericht op zelfmanagement en voorlichting, wat bijvoorbeeld leidde tot minder ziekenhuisopnames, minder schoolverzuim en minder gebruik van noodmedicatie. Interessant was verder dat de meeste interventies van huisartsen minder effectief waren dan bijvoorbeeld interventies van schoolartsen.

Het blijft goed om te beseffen dat niet-medicamenteuze behandeling effectief is bij astma. De NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en Astma bij kinderen geven hierin een goede ondersteuning. Daarnaast is het goed te weten dat met name voorlichting over astma en adviezen die zijn gebaseerd op de specifieke situatie van de patiënt effect hebben.

Literatuur

  • Schuers M, et al. Impact of non-drug therapies on asthma control: A systematic review of the literature, Eur J Gen Pract 2019;25:65-76.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen