Nieuws

Operatie beter dan afwachten bij septumdeviatie

Gepubliceerd
20 september 2019
Een scheef neustussenschot kan neusverstopping veroorzaken. Daarom wordt vaak een septumcorrectie verricht, maar tot nu toe ontbrak hard bewijs dat deze ingreep effectief is. Onderzoek wijst nu uit dat de kwaliteit van leven en de neuspassage na een operatie verbeteren.
0 reacties

Aan dit gerandomiseerde onderzoek deden volwassenen mee met een neusobstructie en een scheef neusschot met operatie-indicatie. De interventiegroep kreeg een septumcorrectie, indien nodig met een neusschelpcorrectie. De controlegroep kreeg de conservatieve behandeling die bestond uit afwachten of medicatie, zoals lokale corticosteroïden. Met de Glasgow Health Status Inventory (GHSI) scoorden de onderzoekers de kwaliteit van leven op een schaal van 0 tot 100. Ze stelden de neuspassage vast met luchtstroom- en weerstandmetingen.

Er deden 203 patiënten mee uit 18 Nederlandse ziekenhuizen (102 in de interventiegroep, 101 in de controlegroep). Dertig patiënten uit de controlegroep kregen binnen de onderzoeksperiode alsnog een operatie. Na 12 maanden was de kwaliteit van leven in de interventiegroep statistisch significant beter dan in de controlegroep (respectievelijk 72,2 versus 63,9; verschil 8,3; 95%-BI 4,5 tot 12,1). De luchtstroom in de neus verbeterde eveneens significant (124,3 versus 95,0 l/min; verschil 29,3 l/min; 95%-BI 16,9 tot 41,8 l/min) en ook de weerstand in de neus nam significant af.

Uit dit onderzoek blijkt dat septumcorrecties effectief zijn. De verbetering van de kwaliteit van leven en van de neuspassage lijken klinisch relevant. Doorverwijzing voor operatieve behandeling is dus het overwegen waard voor patiënten met septumdeviatie en obstructieklachten. Dit is ook het advies in de NHG-Standaard Allergische en niet allergische rhinitis. Patiënten met een septumdeviatie kunnen opgelucht ademhalen.

Literatuur

  • Van Egmond MMHT, et al. Septoplasty for nasal obstruction due to a deviated nasal septum in adults: a systematic review. Rhinology 2018;56:195-208.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen