Nieuws

Operatie beter dan afwachten bij septumdeviatie

Datum
20 september 2019
Een scheef neustussenschot kan neusverstopping veroorzaken. Daarom wordt vaak een septumcorrectie verricht, maar tot nu toe ontbrak hard bewijs dat deze ingreep effectief is. Onderzoek wijst nu uit dat de kwaliteit van leven en de neuspassage na een operatie verbeteren.