Nieuws

Opnieuw ALLHAT; nu bij diabetes

Gepubliceerd
10 augustus 2005

Ook bij type-2-diabetespatiënten blijkt het aloude chloortalidon het middel van eerste keus te zijn bij de behandeling van hypertensie. In het zeer grote gerandomiseerde onderzoek had men van tevoren een onderscheid gemaakt in patiënten met een normoglykemie (n=17.012), diabetespatiënten (n=13.101) en patiënten met een gestoorde nuchtere glucose (n=1399, IFG). Tijdens de gemiddelde follow-uptijd van 4,9 jaar was er geen verschil in de primaire uitkomstmaten; dodelijke hartziekten of niet-fatale myocardinfarcten. Chloortalidon deed het even goed als de ACE-remmer lisinopril. In de IFG-groep waren er minder doden en infarcten in de groep met chloortalidon dan in de amlodipinegroep (RR 1,73; 95%-BI 1,10-2,72). Ook op de secundaire uitkomstmaten (totale sterfte, terminale nierinsufficiëntie of kanker) waren er geen verschillen tussen amlodipine, lisinopril en chloortalidon. Er kwam minder hartfalen voor bij de diabetespatiënten die chloortalidon gebruikten in vergelijking met degenen die amlodipine slikten. Als eerste stap bij de behandeling van hypertensie blijft u dus gewoon chloortalidon gebruiken. Dat kost ook vrijwel niets. In de VS, en ook in Nederland, zal men er wel geen reclame voor maken. (JZ)

Literatuur

  • 0.Whelton P, et al. Clinical outcomes in antihypertensive treatment of type 2 diabetes, impaired fasting glucose concentration and normoglycemia. Arch inter med 2005;165;1401-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen