Nieuws

Opportunistische screening

Gepubliceerd
10 mei 2002

Zweedse onderzoekers onderzochten of het de moeite loont patiënten te vragen naar symptomen die op kanker kunnen wijzen als zij toch al op het spreekuur komen vanwege een chronische aandoening. Een brief waarin de symptomen van de vijf meest voorkomende kankers staan vermeld, kon worden meegestuurd met de uitnodiging voor een controlebezoek. Ruim 5000 patiënten kregen een oproep vergezeld van de informatiebrief. Een klein deel (7%) meldde bij het controlebezoek één of meer symptomen te hebben die zouden kunnen wijzen op kanker. Maar driekwart van die klachten was al bekend en voor het merendeel onschuldig. Uiteindelijk werden 14 tumoren opgespoord. Niet bekend is of de prognose door deze vroege opsporing gunstiger was. Volgens de onderzoekers levert deze screening winst op en zou hun werkwijze niet tot meer ongerustheid leiden. Helaas vermeldden ze niet hoe die ongerustheid gemeten is. Al evenmin is duidelijk of deze patiënten hun klachten ook niet spontaan gemeld zouden hebben in de periode na de screening. Volgens de onderzoekers is de winst vooral dat de gerustgestelde patiënt belangrijke informatie over alarmsymptomen weer aan zijn omgeving kan meedelen! Screening is slechts bij uitzondering effectief en dergelijke opportunistische screening al helemaal niet. Het lijkt me een pilotonderzoek dat niet zou moeten leiden tot een groter opgezet onderzoek. (HH)

Literatuur

  • 0.Carlsson L, Hakansson A, Nordenskjold B. Common cancer-related symptoms among GP patients. Opportunistic screening in primary health care. Scand J Prim Health Care 2001;9:199-203.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen