Nieuws

Oprichten van gezondheidscentrum of HOED

Gepubliceerd
10 augustus 2002

Het handboek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt uitgebreid en stapsgewijs het proces beschreven dat doorlopen wordt bij de oprichting van een gezondheidscentrum en HOED. Allereerst wordt een visie gegeven over de ‘georganiseerde eerstelijnszorg’ waarin de verschillende mogelijkheden van samenwerkingsverbanden worden gegeven. Vervolgens wordt aan de hand van een stappenplan aangegeven welke beslissingen wanneer genomen moeten worden. Uitgebreid aan bod komen: het vormen en onderhouden van draagvlak bij deelnemers en externe partijen, het maken en uitvoeren van een visieplan, de organisatie van de praktijk, samenwerking met anderen binnen en buiten de praktijk, de locatie, het gebouw en de financiering. In het tweede deel worden drie scenario's uitgewerkt van de orientatiefase tot en met de opening en start van de praktijk. Het gaat dan om de oprichting van een gezondheidscentrum in een bestaande wijk, de oprichting van een gezondheidscentrum in een nieuwbouwwijk en de overgang van een solo- of duopraktijk naar een HOED. De delen zijn ook afzonderlijk leesbaar. Het boek is, evenals de vorige publicaties van de LVG, vlot geschreven met een helder opbouw, waarbij belangrijke zaken overzichtelijk worden samengevat in de tekst. Achterin het boek staan bijlagen met handige schema's. De schrijver heeft het boek allereerst geschreven voor ‘trekkers’, ‘kwartiermakers’ of projectleiders voor een te starten gezondheidscentrum of HOED. Ik vind het geschikt voor iedere eerstelijnsgroep die erover denkt een samenwerkingsverband op te zetten of daar al mee bezig is. Hoewel misschien niet iedereen zo schematisch en ordelijk te werk zal gaan als in het handboek staat beschreven, vormt het een praktische leidraad. Het is zonde van de tijd dit allemaal zelf te bedenken!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen