Nieuws

Oproep doelmatigheidsonderzoek ZonMW

Gepubliceerd
10 juli 2003

ZonMW start een groot onderzoeksprogramma over doelmatigheid in de zorg (www.zonmw.nl/doelmatigheidsonderzoek). Voor het hele programma is maar liefst 11,55 miljoen euro beschikbaar. Een deel daarvan (1,8 miljoen euro) is bestemd voor de financiering van onderzoek naar diagnostiek in de huisartsenpraktijk. Met een richtbedrag van € 250.000 per project kunnen dan 6-8 projecten worden gefinancierd. De voorbereidingscommissie heeft vijf thema's benoemd: hoesten, kortademigheid, buikklachten, knieklachten en de verdenking op een diepe veneuze trombose. ZonMW denkt vooral aan classificatieonderzoek (ofwel ‘wie is er ziek en wie niet?’) en aan diagnostisch prognostisch onderzoek. Onderzoeken moeten bijdragen aan het rationeel gebruik van diagnostiek en alle onderzoeksvoorstellen moeten duidelijk beschrijven hoe de resultaten in het veld ingevoerd zullen worden. Naast dit specifieke huisartsendeel kunnen huisartsen ook voorstellen indienen op andere terreinen zoals therapietrouw bij niet-medicamenteuze behandelingen, patiëntveiligheid, organisatie van het professionele handelen, bewegingsapparaat en oogaandoeningen. Het lijkt me een uitgelezen kans voor instituten, maar ook voor gewone huisartsen met een goed idee en sluimerende ambities om onderzoek te doen. Die huisartsen bellen gelijk het huisartseninstituut in de buurt om hun idee ook daadwerkelijk uit te werken. U heeft een hele zomervakantie de tijd…(JZ) De vooraanmeldingen moeten voor15 september bij ZonMW zijn. Inlichtingen bij dr. Karin Jansen, ZonMW, 070-3495260.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen