Nieuws

Oproepen voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek in H&W

Gepubliceerd
10 oktober 2006

Tot nu toe deden we niets met verzoeken van onderzoekers om in H&W op te roepen tot deelname aan onderzoek. We willen dergelijke oproepen voortaan plaatsen als het onderwerp van het onderzoek huisartsgeneeskundig relevant is, de medewerking van huisartsen ook echt vereist is en de oproep zich op huisartsen en niet op patiënten richt. Onderzoek dat huisartsen in een beperkte regio nodig heeft, is niet geschikt voor een oproep in een landelijk medium als H&W. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door erkende onderzoeksinstituten en goedgekeurd zijn door een medisch-ethische toetsingscommissie tenzij er een ontheffing van toetsing is afgegeven. Overigens behoudt de redactie zich het recht voor om een oproep niet te plaatsen. Wetenschappers die gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen een verzoek daartoe sturen aan de redactie (zie ook www.henw.org). (RN)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen