Wetenschap

Opsporing van prostaatkanker bij jonge mannen

Gepubliceerd
2 april 2009

Vraagstelling

Is onderzoek naar prostaatkanker bij ongeselecteerde jonge mannen uitvoerbaar en zinvol?

Betekenis voor huisarts en patiënt

Prostaatkanker komt erg veel voor. Onderzoeken hebben tot op heden niet aangetoond vanaf welke leeftijd screening hierop zinvol is. Dit onderzoek toont aan dat jonge mannen veel minder vaak reageren op een oproep voor screening op prostaatkanker dan oudere mannen. De specificiteit van het PSA is laag. Ook het RT blijkt in 90% van de gevallen geen toegevoegde waarde te hebben. Screening met PSA en RT is bij mannen van 45 tot 49 jaar niet zinvol. Het beleid uit de NHG-Standaard Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen behoeft op basis van dit onderzoek geen aanpassing.3

Korte beschrijving

Inleiding In veel landen is prostaatkanker de meest voorkomende maligniteit bij mannen. Onderzoeken hebben nog geen eenduidige resultaten opgeleverd over de leeftijdsgrens van screening. In verscheidene landen kunnen mannen ouder dan 50 jaar in overleg met hun huisarts een PSA-test aanvragen. Bij mannen jonger dan 50 jaar is dit het geval bij familiair voorkomen van prostaatkanker en/of als ze van het negroïde ras zijn. De onderzoekers zijn in een groep mannen van 45 tot 49 jaar nagegaan wat de reactie is op een oproep voor screening op prostaatkanker en wat de prevalentie van prostaatkanker is.1 Patiëntenpopulatie 1299 ongeselecteerde mannen in de leeftijd van 45 tot 49 jaar. Hiervan reageerden er 786 (40%). Er konden 473 mannen worden ingesloten, waarvan er uiteindelijk 442 deelnamen aan het onderzoek. De gemiddelde leeftijd was 48 jaar; 98% was blank. Onderzoeksopzet Er was sprake van een diagnostisch onderzoek met twee jaar follow-up. Bij de mannen die reageerden op de oproep en die een PSA-waarde van 1,5 ng/ml of hoger hadden, werden prostaatbiopten genomen. Primaire uitkomstmaat De aanmeldingen voor het testen van de PSA-waarde na de oproep, de positief voorspellende waarde van het PSA en de prevalentie van prostaatkanker in deze groep. Resultaten Het gehoor geven aan een oproep voor screening op prostaatkanker is bij de groep mannen van 44 tot 49 jaar 34%. Van de 442 mannen hadden 54 mannen (12%) een PSA-waarde >1,5 ng/ml. De positief voorspellende waarde van PSA >1,5 was 21,3% in deze groep. Na biopten werd bij 10 mannen prostaatkanker vastgesteld. De prevalentie van prostaatkanker in deze onderzochte groep was dus 2,3%. Opvallend was dat mannen met de hoogste PSA-waarden geen verdacht biopt hadden, terwijl het RT bij slechts 1 van de 10 patiënten met prostaatkanker een verdachte bevinding opleverde. Conclusie van de onderzoekers De opkomst bij een oproep voor screening op prostaatkanker is in de groep mannen jonger dan 50 jaar lager (34%) dan bij oudere mannen (uit ander onderzoek was dit 50%). Bij een PSA-grenswaarde van 1,5 ng/ml is de prevalentie van prostaatkanker even hoog als bij oudere mannen waarbij de grenswaarde 3,0 ng/ml is. Bewijskracht: 1b2 Paul Wilms en Arie Knuistingh Neven

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen