Praktijk

Optimalisatie zorg DM2-patiënten door transmuraal MDO

De zorg voor patiënten met diabetes mellitus 2 wordt steeds complexer voor huisartsen en POH’s. Daardoor kan de kwaliteit van de zorg in het geding komen. Een periodiek transmuraal multidisciplinair overleg kan de broodnodige ondersteuning bieden. Dat helpt ze hun kennis op peil te houden en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Bovendien vergroot het hun werkplezier.