Wetenschap

Orofarynxkanker veroorzaakt door het humaan papillomavirus

Jaarlijks worden ongeveer 3000 nieuwe hoofd-halskankerpatiënten gediagnosticeerd, waardoor een huisarts gemiddeld maar 1 keer in de 4 jaar een hoofd-halskankerpatiënt ziet. De groep met HPV-gerelateerde orofarynxkanker is nog kleiner. Uit ons onderzoek blijkt dat een kwart van de Nederlandse huisartsen niet op de hoogte is van HPV als risicofactor voor orofarynxkanker. Nascholing draagt bij aan een verhoogd kennisniveau en een betere herkenning van HPV-positieve orofarynxtumoren.