Nieuws

Ouderdomsziekten

Gepubliceerd
10 april 2005

Dit boek draagt met recht het woord ‘inleiding’ in de titel. De nadruk ligt op de basisbegrippen, thematiek en werkwijze uit deze twee specialismen. Ten eerste komen de processen van veroudering (functioneel, cognitief, op orgaan- en cellulair niveau) en de typische kenmerken van de geriatrische patiënt aan bod. Deze delen zijn theoretisch en bevatten veel wetenswaardigheden. Daarna is de zorg aan de beurt. Aan de orde komen de zorg thuis en in het ziekenhuis (inclusief een hoofdstuk over verplegen in de geriatrie), woonvoorzieningen, en de sociale wetgeving. Dit zijn overwegend goede en informatieve hoofdstukken, die echter met elkaar maar slechts tien procent van het boek vormen. Met name de zorg thuis komt er met twee pagina's bekaaid van af. Het zwaartepunt, de helft van het boek, betreft een bespreking van diverse ziekten van het zenuwstelsel, het bewegingsapparaat en de zintuigen en andere orgaansystemen. Deze hoofdstukken lijken op de traditionele leerboeken interne geneeskunde, neurologie en psychiatrie met uiteraard accenten op typisch geriatrische beelden zoals loop- en bewegingsstoornissen, delier en dementie. Voor de huisarts is het boek tegelijkertijd te basaal en te specialistisch van opzet, en biedt het weinig praktische handvatten voor de vaak complexe dagelijkse zorgverlening aan ouderen. Het boek is niet probleemgeoriënteerd en draagt de typische kenmerken van een expert-based benadering. De arts moet bij een eerste kennismaking de bloeddruk altijd aan twee armen meten, ze adviseren postmenopauzale oestrogeensubstitutie bij osteoporose zonder te verwijzen naar de recente discussie over het risico op borstkanker, en de prevalentiegegevens over COPD zijn verouderd. Ze schenken weinig aandacht aan palliatieve zorg, aan praktische hulpmiddelen in de zorg, aan klinimetrie en evidence-based medicine, en aan ethische kwesties. Het boek is didactisch plezierig uitgegeven met een blauwe steunkleur en een reeks kennis- en begripsvragen aan het eind van elk hoofdstuk. Dat is handig voor studenten, maar inhoudelijk is het boek ook voor hen deels incompleet en deels redundant gezien de andere leerboeken in het curriculum.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen