Praktijk

Ouderenmishandeling door bekenden . Agressie, verwaarlozing , benadeling

Gepubliceerd
10 juli 2000

Samenvatting

Het komt voor dat ouderen langdurig agressief worden bejegend, verwaarloosd en/of benadeeld, zonder dat iemand dit merkt; zij kunnen daardoor ernstige fysieke, emotionele en/of materiële schade oplopen. Huisartsen zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij een vroegtijdige signalering van dergelijke ouderenmishandeling, doordat zij vaak de enige persoon zijn die regelmatig contact heeft met kwetsbare ouderen en/of hun verzorgers. Huisartsen hebben echter in het algemeen nog weinig kennis en ervaring met dit probleem. Het is wenselijk dat hun kennis en bewustzijn op dit gebied worden vergroot, en dat er betere samenwerking ontstaat met andere hulpverlenende instellingen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen