NHG forum

Oudsten krijgen pneumokokkenvaccinatie het eerst

Date
1 maart 2021
Bij de start in het najaar van 2020 van het Nationaal Programma Pneumokokken-vaccinatie Volwassenen was het doel om elk jaar alle mensen van 60, 65, 70 en 75 jaar uit te nodigen voor een vaccinatie. Door de COVID-19-pandemie en de beperkte beschikbaarheid van het vaccin is in april 2020 besloten om de kwetsbaarste mensen voorrang te geven (73-79-jarigen). De Gezondheidsraad adviseerde afgelopen december om hiermee door te gaan. Dat betekent dat de oudste mensen het eerst de vaccinatie aangeboden krijgen.