Nieuws

Over gezond ouder worden

Gepubliceerd
10 maart 2009

Dit handboek is niet bedoeld voor huisartsen, maar voor 50-plussers, hun mantelzorgers en professionals. Voor iedereen dus die antwoord wil hebben op vragen over normale veroudering, gezondheidsproblemen en problemen in de zorg die specifiek zijn voor ouderen. Deze oorspronkelijk Amerikaanse uitgave is door een groot aantal Nederlandse vakreferenten aangepast aan de situatie in ons land. Op het omslag staat dat het boek een handzaam formaat heeft, maar het is zo zwaar dat frêle oude handen het niet kunnen tillen. In de lay-out is wel met de leeftijd rekening gehouden, bijvoorbeeld door het grote lettertype. Het boek is niet aansprekend vormgegeven, maar alles lijkt er in te staan. Informatie over normale veroudering, ziektebeelden die vooral op oudere leeftijd voorkomen of zich bij ouderen anders manifesteren, en veel informatie over de zorg en alles wat daarbij komt kijken. Het boek geeft specifieke informatie over sociale, wettelijke en ethische kwesties, maar ook algemene informatie over gezondheid. Het beschrijft bijvoorbeeld alle soorten beeldvormende onderzoeken en legt uit wat sensitiviteit en specificiteit betekenen. Er staan praktische adviezen in voor leken, bijvoorbeeld over slaapproblemen en valpreventie. Er wordt aandacht besteed aan de actuele organisatie van de zorg in Nederland; AWBZ, WMO en CIZ komen aan bod. Interessant is het hoofdstukje over de huisarts. Daar schemert ook de Amerikaanse herkomst doorheen. Het boek geeft aan op welke punten men kan letten bij het kiezen van een huisarts, en dat informatie over de registratie van de huisarts opgevraagd kan worden in het BIG-register. De patiënt dient zich zeer goed voorbereid bij de huisarts te melden met alle gegevens over voorgaande contacten met betrekking tot zijn gezondheid. Er is een overzicht van vragen die nieuwe vragen kunnen oproepen tijdens een bezoek! Het boek schijnt in de VS een succes te zijn. Ik vraag me af wie ik met dit boek een plezier zou doen. Sommige hoofdstukken bevatten informatie voor de mondige burger. Er staan bijvoorbeeld hele lijsten in van punten waarop je kunt letten bij de keuze van een verpleeghuis. Degenen die altijd heel precies willen weten wat er met hen aan de hand is en wat ze kunnen verwachten van voorgestelde diagnostiek en behandelingen, zullen veel gewenste informatie kunnen vinden. Maar verder is het ook een soort geriatrieleerboek, dat voor leken vertaald is. Ik kan me voorstellen dat verzorgenden in verzorgings- en verpleeghuizen het nuttig vinden dat ze snel iets kunnen opzoeken over een probleem waar ze in de praktijk mee geconfronteerd worden. Voor huisartsen is het vooral bekende kost. Olga Lackamp

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen